Colt M1911 a M1911A1 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Colt M1911 a M1911A1

Základní technické údaje: Colt M1911A1

Náboj: 45 ACP, celková délka: 219 mm, délka hlavně: 128 mm, hmotnost: 1,1 kg, počáteční rychlost střely: 252 m/s, zásobník: na 7 nábojů

Colt M1911 patří spolu s Browningem HP k nejúspěšnějším pistolím všech dob. Jeho výroba dosáhla milionových počtů. Colt M1911 se široce používá po celém světě ještě dnes, téměř 90 let po svém prvním zavedení jako služební zbraně v roce 1911. Kořeny konstrukce však sahají do doby ještě starší. Jako základ služební zbraně americké armády posloužil model Colt Browning 1900 ráže 38´´. Pistole měla používat nový náboj ráže 45´´ ( 11,43 mm ), protože náboj ráže 38´´ ( 9,65 mm ) se pokládal za málo výkonný pro účinné vyřazení bojujícího protivníka.

V roce 1907 se uskutečnila řada testů a v roce 1911 byla nová pistole pod označením M1911 přijata do výzbroje. Výroba zpočátku běžela pomalu, v roce 1917 však již armáda měla dostatečné množství zbraní pro vyzbrojení svých nových jednotek určených pro nasazení ve Francii. Na základě bojových zkušeností se na pistoli uskutečnilo několik změn. Upravená pistole dostala označení M1911A1. Změny byly poměrně malé. Soustředily se především na detaily, jako například řešení dlaňové pojistky, provedení palečníku bicího kohoutu a uložení vratné pružiny. Celkově se konstrukce a fungování zbraně po desítkách let její výroby změnily jen málo.

Základní funkční princip zůstal zachován, vnitřní mechanismus patří mezi nejodolnější, jaké se kdy vyrobily. Mnohé dnešní pistole používají v zásadě stejný systém uzamčení, jaký měla pistole M1911 s krátkým zákluzem a s vertikálním snížením zadku hlavně. Hlaveň Coltu M1911 měla na horní straně vyfrézovány uzamykací ozuby, které zapadaly do odpovídajících drážek na vnitřní straně závěru. Při výstřelu hlaveň a závěr nejdříve spolu zaklouzávaly na krátké dráze, pevně spojeny ozuby zapadajícími do drážek. Po proběhnutí této krátké dráhy výkyvný článek na spodní straně hlavně snížil zadní část hlavně. Přitom ozuby na hlavni vystoupily z drážek v závěru a zákluz hlavně se zastavil. Závěr poté pokračoval v zákluzu, přičemž došlo k vyhození vystřelené nábojnice. Zákluz závěru se zastavil po dosednutí závěru na vodítko vratné pružiny. Při předkluzu se do nábojové komory zasunul nový náboj a výkyvný článek vrátil hlaveň do uzamčené polohy.

Závěrový systém s výkyvným článkem se velmi osvědčil. V kombinaci s pojistným ústrojím tvořeným manuální a dlaňovou pojistkou přispěl k tomu, že pistole M1911 a M1911A1 patřily k velmi bezpečným zbraním za nejrůznějších podmínek služby. K jejich účinnému zvládnutí však byl třeba důkladný výcvik. Pistole M1911 a M1911A1 vyráběla kromě společnosti Colt Firearms celá řada firem. Napodobeniny pistole se vyráběly a stále vyrábí po celém světě, kvalita plagiátů se ovšem málokdy může srovnávat s originálem.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt