Tokarev TT-33 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Tokarev TT – 33

Základní technické údaje: Tokarev TT – 33

Ráže: 7,62 mm, délka: 196 mm, délka hlavně: 116 mm, hmotnost: 0,830 kg, počáteční rychlost střely: 420 m/s, zásobník: na 8 nábojů

První samonabíjecí pistolí zavedenou do výzbroje Rudé armády byl Tokarev TT – 30. Pistolí tohoto typu se vyrobilo jen malé množství, vzápětí se však v roce 1933 objevila upravená konstrukce TT – 33, která byla přijata jako standardní zbraň Rudé armády. Nová pistole měla být nástupcem revolveru Nagant, který Rudé armádě dobře sloužil po řadu let. Pistole TT – 33 nakonec revolver Nagant zcela nahradila až po roce 1945. Revolver se osvědčil jako odolná a účinná zbraň za nejrůznějších podmínek.

 

Tokarev TT – 33 byl v podstatě sovětskou obdobou amerických pistolí Colt. Používal systém uzamčení závěru s vykývnutím zadní části hlavně, podobný jako u amerického Coltu M1911. Sovětská pistole se od svého amerického vzoru lišila řadou menších, ale účelných změn, které znamenaly zjednodušení konstrukce, usnadnění výroby a údržby mechanismu zbraně v polních podmínkách. Zajímavostí sovětské pistole byly vývodky, vyfrézované ve stěnách vyjímatelného celku bicího ústrojí. Vývodky zajišťovaly spolehlivé podání náboje do nábojové komory. Podávání nábojů tak nezáviselo na vývodkách vlastního zásobníku, které byly velmi zranitelné a jejichž poškození vedlo k problémům při samočinném nabíjení. Výsledkem snažení konstruktérů byla spolehlivá a odolná zbraň, snášející tvrdé zacházení. Po roce 1945 se pistole TT – 33 stala jedinou krátkou palnou zbraní ve výzbroji Rudé armády. Stejně jako se po Evropě šířil sovětský vliv, šířily se i pistole TT – 33. Na základě pistole TT – 33 vznikla řada konstrukčně obdobných pistolí, z nichž jednou byl čínský typ 51.

Poláci pistole TT – 33 vyráběli pro potřeby své armády a na vývoz do NDR. V Jugoslávii se pistole TT – 33 vyráběla a prodávala pod označením M65. V Severní Koreji vznikla vlastní varianta sovětské pistole označená M68. Největším výrobcem pistolí TT – 33 bylo Maďarsko. Maďaři na pistoli provedli některé změny, z nichž nejvýznamnější byla rekonstrukce na náboj 9 mm Parabellum ( Luger ). Výsledná zbraň se nazývala Tokagypt a vyvážela se do Egypta, kde ji používaly jednotky policie. V současné době již pistole TT – 33v ruské armádě neslouží. Nahradila ji modernější pistole Makarov. V jiných zemích se však nadále uplatňuje. Přes zavedení pistolí Makarov byly pistolemi TT – 33 vyzbrojeny mnohé druhosledové jednotky a vojenské policie zemí Varšavské smlouvy. Úroveň konstrukce pistole se po dlouhá léta dala považovat za poměrně dobrou. Ještě dnes se běžně prodávají čínské kopie pistole Tokarev.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt