Radom wz. 35 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Radom wz. 35

Základní technické údaje: Pistole Radom wz.35

Náboj: 9 mm Parabellum, celková délka: 197 mm, délka hlavně: 121 mm, hmotnost: 1,022 kg ( nabitá zbraň ), počáteční rychlost střely: 351 m/s, zásobník: na 8 nábojů

Počátkem 30. let měla polská armáda ve výzbroji značný počet různých pistolí, přála si však standardizovat pouze jeden určitý typ. Proto vznikla čistě domácí konstrukce, kterou začala vyrábět továrna v Radomi. Její pistole se stala polskou standardní služební pistolí pod označením Radom wz. 35 ráže 9 mm Parabellum  ( wz. je zkratkou pro wzor, čili vzor ).

Radom wz. 35 v sobě spojoval konstrukční prvky pistolí Browning a Colt, ke kterým přistupovala některá vlastní řešení. Svým celkovým pojetím pistole odpovídala Coltu 1911. Fungovala na principu krátkého zákluzu hlavně, měla systém uzamčení s pokleskem hlavně. Pistole neměla obvyklou manuální pojistku. Páka na obvyklém místě pojistky na levé straně rámu ve skutečnosti sloužila jen k zachycení závěru při rozebírání pistole. Pistole jinak měla dlaňovou pojistku a páku pro vypouštění napnutého bicího kohoutu, umístěnou na levé straně závěru. Používala náboj 9 mm Parabellum, svými rozměry však spíše odpovídala výkonnějšímu náboji. Radom byla hmotná a robustní pistole a díky tomu patřila spíše k nadprůměrným zbraním svého druhu a určení. Bez problémů zvládala náročné provozní podmínky, k čemuž výrazně přispívala i vysoká úroveň výroby, materiálů a povrchových úprav, používaných při výrobě do roku 1939.

V roce 1939 Němci dobyli Polsko a převzali zásoby vyrobených pistolí Radom stejně jako linky zařízené na jejich výrobu. Když se seznámili s kvalitami pistolí Radom, přijali je jako své vlastní služební zbraně a pokračovali v jejich výrobě pro svoji potřebu. Německé označení polských pistolí znělo Pistole P35 ( p ). Němci však požadovali výrobu značného množství pistolí a tak se kvůli urychlení výroby v konstrukci pistole provedlo několik změn. Německé Radomy se dají snadno rozpoznat od původních polských podle celkově horší úrovně zpracování. Němci udrželi výrobu Radomů v plném rozsahu až do roku 1944, kdy továrnu zničila postupující Rudá armáda.

Když se po roce 1945 obnovila polská armáda, přijala jako svoji standardní služební pistoli sovětský Tokarev TT – 33 a pistole Radom odešla do historie. Stal se z ní zajímavý sběratelský předmět. Velké počty odebraly Waffen – SS, jejichž zbraně dostaly příslušné identifikační značky a mají tak pro mnohé nadšence zvláštní sběratelskou hodnotu. Pistole Radom byla jednou z nejlepších služebních pistolí válečných let a nepochybně by byla hodnotnou zbraní i v součastnosti.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt