Walther P 38 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Walther P 38

Základní technické údaje: Walther P 38

Náboj: 9 mm Parabellum, celková délka: 219 mm, délka hlavně: 124 mm, hmotnost: 0,960 kg, úsťová rychlost: 352 m/s, zásobník: na 8 nábojů

Pistole Walther P 38 měla nahradit ve výzbroji německé armády pistoli P 08, vynikající, ale zároveň výrobně velmi náročnou zbraň. V roce 1933 se dostala v Německu k moci NSDAP. V souladu se svými světovládnými plány nacisté schválili program rozšiřování armády, ve kterém se nemohla výrobně náročná a stará pistole P 08 uplatnit. Bylo třeba vyvinout novou pistoli, rychleji a snadněji vyrobitelnou, která by však zároveň disponovala mnoha žádoucími konstrukčními prvky, jako je dvoučinný spoušťový mechanismus a dokonalé pojistné ústrojí, které se později staly obvyklými prvky všech moderních zbraní. Zakázku na výrobu nové služební pistole v roce 1938 získala společnost Walther, jejíž zbraň byla výsledkem dlouholetého vývoje.

Firma Walther Waffenfabrik vyrobila první samonabíjecí pistoli vlastní konstrukce v roce 1908. Následovala řada dalších typů, vrcholící v roce 1929 pistolí PP. Walther PP měl mnoho technických novinek, svým výkonem však odpovídal potřebám policie a nikoli armády. Walther proto vyvinul novou zbraň, označovanou jako Armee Pistole (AP), se skrytým bicím kladívkem a v ráži 9 mm Parabellum. Na jejím základě vznikla Heeres Pistole (HP, pistole pozemního vojska), která již měla vzhled příští pistole P 38. Německá armáda požadovala provést v konstrukci zbraně několik změn, které by urychlily její výrobu. Walther požadavkům vyhověl a P 38 byla přijata do výzbroje německé armády. Pistole HP ve výrobě zůstala pro potřeby civilního trhu. Nakonec však Walther nedokázal pokrývat stále větší poptávku po zbraních ze strany armády a valná část produkce HP směřovala rovněž k německým ozbrojeným silám.

P 38 byla ( a stále zůstává ) vynikající služební zbraní. Zbraně dodávané firmou Walther později doplnily pistole P 38 vyráběné firmami Mauser a Spreewerke. Fungovala na principu krátkého zákluzu hlavně. Uzamčení závěru zajišťovala výkyvná závora. Spoušťové ústrojí bylo dvoučinné. Pistole se snadno rozebírala k čištění a disponovala účinnými pojistnými prvky, včetně úderníkově pojistky, použité již u pistole PP a výstražníku. Byla to oblíbená a vyhledávaná válečná trofej, která svojí popularitou jen o málo zaostávala za P 08. V roce 1957 se výroba pistole P 38 znovu obnovila pro potřeby Bundeswehru, tentokrát pod označením Pistole 1 ( nebo P 1 ) a s duralovým  rámem. Stále se vyrábí a je zavedená ve výzbroji ozbrojených sil mnoha zemí.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt