Univerzální kulomet MG 42 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Univerzální kulomet MG 42

Základní technické údaje: MG 42

 Ráže: 7,92 mm, celková délka: 1 220 mm, délka hlavně: 533 mm, hmotnost: 11,5 kg, počáteční rychlost střely: 755 m /s, kadence: až 1 550 ran/min, nabíjení: nábojovými pásy na 50 nábojů   

Kulomet MG 34 byl vynikající zbraní, jeho cena však byla příliš vysoká a výroba zdlouhavá a náročná. Přes zřízení dalších výrobních provozů a stále se zvyšující poptávkou se němečtí konstruktéři snažili vymyslet něco jednoduššího. Přitom se mohli inspirovat příkladem samopalu MP 40 ráže 9 mm, při jehož výrobě se použila řada postupů vedoucích ke zjednodušení a zlevnění výroby. Při výrobě nového typu kulometu se měly uplatnit nové výrobní metody, obrábění kovových součástí bylo třeba omezit na minimum. K tomu přistupovalo přepracování a celkové zjednodušení zbraně.

Při rekonstrukci mechanismu kulometu se vzaly v úvahu podněty z nejrůznějších zdrojů. Zkušenosti získané s používáním MG 34 byly východiskem při návrhu nového systému podávání nábojů. Při konstrukci nového závěrového mechanismu se uplatnily konstrukční návrhy získané při okupaci Polska. Jiné prvky byly převzaty z československých zbraní, do nové zbraně vnesli nové myšlenky i inženýři firmy Mauser. Tak vznikl podstatně modernizovaný kulomet MG 39/41, na jehož základě se po absolvování testů a realizaci některých změn vytvořil kulomet Maschinengewehr 42 neboli MG 42. Nová zbraň měla patřit mezi nejlepší, co v oblasti konstrukce kulometů doposud vzniklo.

U kulometů MG 42 se ve velkém rozsahu uplatnily techniky hromadné výroby. U starších kulometů se lze setkat s jednoduchými plechovými výlisky a postupy urychlení výroby ( jedním z příkladů byl méně známý francouzský kulomet Darne ). U MG 42 se propracované produktivní výrobní metody uplatnily u všech bojových součástí. V bojových podmínkách se MG 42 od počátku velmi dobře osvědčil. Pouzdro závěru a ochranný plášť hlavně byly plechové výlisky. V konstrukci uložení hlavně se uplatnil důmyslný systém, který umožnil její velmi rychlou výměnu. To bylo u tohoto kulometu velmi důležité, neboť se vyznačoval značnou kadencí. Zvuk střelby připomínal trhání linolea. Jeho původcem byl mechanismus uzamčení, který vznikl na základě několika návrhů a byl zároveň jednoduchý a spolehlivý. K uzamčení závěru sloužily dva válečky, podpírající hlavu závěru proti vybráním ve stěně prodloužení hlavně.

Automatika zbraně pracovala na principu krátkého zákluzu. Podávání nábojů zajišťovalo rameno spojené se závorníkem. Rameno posunovalo nábojový pás napříč pouzdrem závěru. Používaný nábojový pás měl kapacitu 50 nábojů. Jednotlivé detaily konstrukce přispěly k celkově vysoké účinnosti zbraně. Univerzální kulomet se používal při plnění řady speciálních úloh, což mu usnadňovala široká nabídka lafet a jiného příslušenství. Svoji bojovou kariéru zahájil v roce 1942, kdy jej Němci nasadili na východní frontě a v severní Africe. Poté se používal na všech bojištích. MG 42 se dodával pouze bojovým jednotkám, u kterých měl nahradit MG 34. Ve skutečnosti však starší typ pouze doplnil. Firmu Mauser neuspokojil ani fakt, že vyrábí jeden z nejlepších kulometů na světě. Pokusila se vyvinout lepší zbraň a přišla s kulometem MG 45 s ještě vyšší kadencí. Ukončení války znamenalo konec dalšího vývoje tohoto projektu. Kulomet MG 42 však zůstal v používání mnoha armád.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt