Univerzální kulomet MG 34 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Univerzální kulomet MG 34

Základní technické údaje: MG 34

Ráže: 7,92 mm, celková délka: 1 219 mm, délka hlavně: 627 mm, hmotnost: 11,5 kg, počáteční rychlost střely: 755 m/s, kadence: 800 – 900 ran/min, nabíjení: nábojový pás na 50 nábojů nebo zdvojený bubnový zásobník na 75 nábojů

Versailleská mírová smlouva, podepsaná v roce 1919, ve zvláštní doložce Německu výslovně zakázala vývoj jakýchkoli zbraní střílejících dávkou. Toto ustanovení významný německý výrobce zbraní, koncem Rheinmetall – Borsig, obešel jednoduchým trikem. Počátkem 20. let založil zahraniční „stínovou“ společnost pod svojí kontrolou se sídlem v Solothumu ve Švýcarsku. Vývoj se soustředil na vzduchem chlazený kulomet Solothum model 1929 s krátkým zákluzem hlavně. Uzamčení hlavně a závěru zajišťovala uzamykací objímka s přerušovaným šestichodým závitem. Při výrobě kulometu Solothum model 1929 se uplatnily jednoduché metody, zvládnutelné i méně kvalifikovanými dělníky. Kulomet se vyráběl jen krátce. Stal se však východiskem nového leteckého kulometu, označovaného Rheinmetall MG 15. Tento typ se dlouho vyráběl pro potřeby Luftwaffe.

Na základě konstrukce MG 15 vznikl kulomet, který se doposud považuje za jeden z nejlepších vůbec, Maschinengewehr 34 neboli MG 34. Konstruktéři firmy Mauser se sídlem v Obendorfu při jeho projektování vycházeli z kulometů model 1929 a MG 15. Výsledkem jejich úsilí byl nový druh výzbroje – univerzální kulomet. Nový typ mohl nést jeden pěšák, zbraň mohla střílet buď s opřením o dvojnožku jako lehký kulomet nebo při umístění na těžkou trojnožku dlouhými dávkami jako těžký kulomet. Kulomet pracoval na principu krátkého zákluzu hlavně. Závěr byl přímoběžný s otočnou závěrovou hlavou. Horká hlaveň se dala snadno vyměnit.

Podávání nábojů mohlo probíhat dvěma způsoby. Kulomet používal buď zdvojený bubnový zásobník o kapacitě 75 nábojů, stejný jako u kulometu MG 15, nebo nábojový pás. Kromě mnoha technických vylepšení se vyznačoval vysokou kadencí, díky níž byl účinnou zbraní proti nízkoletícím letadlům. MG 34 se záhy stal úspěšnou zbraní. Ihned se zahájila jeho výroba pro potřeby různých druhů vojsk a služeb německé armády (a dokonce i policie). Poptávka po kulometu zůstala vysoká až do roku 1945 a trvale převyšovala možnosti dodavatelů.

Dodávky zbraní navíc zpomalovala rozsáhlá paleta různého příslušenství, které bylo součástí soupravy zbraně. Ke zbrani náležela různá řada lafet, těžkými trojnožkami a lafetami pro dvoumontáž počínaje a složitými pevnostními a tankovými lafetami konče. Ke kulometu se dodával i periskop, který umožňoval střelbu ze zákopů. Příslušenství pohltilo značnou část výrobního potenciálu určeného pro výrobu kulometu, což bylo na úkor výroby zbraně samotné. Rozsáhlejší výrobě MG 34 nepřispíval ani fakt, že na vojenskou zbraň byla jeho konstrukce až příliš propracovaná. Výroba kulometu byla časově velmi náročná a vyžadovala mnoho složitých a nákladných obráběcích prací. Výsledkem byla vynikající zbraň, ale její nasazení na bojišti sneslo srovnání s použitím limuzíny Rolls Royce k orání pole – k plnění plánovaných úkolů byla zkrátka příliš dobrá. Variantou základního modelu byl kulomet MG 34mm, vybavený mohutnějším pláštěm hlavně. Byl určen pro použití v obrněných vozidlech. Provedení MG 34s a MG 34 34/41 byly zkrácené protiletadlové verze, střílející pouze dávkou. Celková délka a délka hlavně posledně jmenovaných verzí byla 1 170 mm, respektive 560 mm.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt