Kulomet Breda modello 30 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 Kulomet Breda modello 30

Základní technické údaje: Breda modello 30

Ráže: 6,5 mm, celková délka: 1 232 mm, délka hlavně: 520 mm, hmotnost: 10,32kg, počáteční rychlost střely: 629 m/s, kadence: 450 – 500 ran/min, nabíjení: pevnými pásy na 20 nábojů

V období 1. světové války byl standardním kulometem italské armády vodou chlazený Fiat model 1914. V poválečném období jej modernizovali na vzduchem chlazený kulomet Fiat model 1914/35. I v této podobě se stále jednalo o velmi těžkou zbraň. Proto byl zahájen vývoj nového lehkého kulometu. Na projektu zbraně pracovala i firma Breda, která získala zkušenosti při výrobě starších typů označených podle roku svého vzniku jako modely 1924, 1928 a 1929. Její nový kulomet nesl označení Fucile mitragliatori Breda modello 30 ( kulomet Breda model 30 ). Tímto lehkým kulometem byly standardně vyzbrojeny jednotky italské armády během 2. světové války.

Breda model 30 patří mezi méně známé kulomety. Měl velmi zvláštní vzhled. Nošení kulometu bylo obtížné, neboť svými četnými výstupky neustále zachytával za oděv a výstroj. Mechanismus pracoval na principu krátkého zákluzu hlavně, závěr byl uzamčen pomocí otočné objímky. Nejednalo se však o uzamčení v pravém slova smyslu. Závěr se otevíral ještě v okamžiku, kdy byl v hlavni vysoký tlak plynů. Aby mohl kulomet fungovat, musel mít vestavěno olejové čerpadlo. Náboje se před zasunutím do nábojové komory přestříkaly olejem, který usnadňoval vytažení nábojnic z nábojové komory a zároveň bránil odtržení dna nábojnice při působícím vysokém tlaku. Přídavné olejové mazaní, však vyvolávalo zanášení mechanismu prachem a nečistotami, což především v písku severní Afriky přinášelo častá přerušení funkce.

Další zvláštností kulometu bylo, že střílel z uzavřeného závěru, ačkoli neměl možnost střelby dávkou. V důsledku toho hrozilo samovolné vystřelení náboje, nabitého v rozpálené nábojové komoře. Kulomet používal pevné nábojové pásy na 20 nábojů. Pásy byly značně křehké a byly s nimi časté problémy. Zasouvaly se do zásobníku s citlivým závěrem, a pokud byl zásobník nebo jeho závěr poškozen, byla zbraň vyřazena z použití. Upevnění hlavně sice umožňovalo její snadnou výměnu, na hlavni samotné však scházela páka nebo nosná rukojeť, která by výměnu horké hlavně usnadnila. Při výměně hlavně se musely používat rukavice. Později se objevila nová verze kulometu v ráži 7,35 mm.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt