Československý vojenský řád Bílého lva za vítězství – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Československý vojenský řád Bílého lva za vítězství

 

 

Nejvyšší a nejdůležitější československé vojenské vyznamenání bylo vytvořeno britskou firmou Spink and Son Ltd. London na základě návrhu plukovníka Havelského, příslušníka čs. armády ve Velké Británii. O jeho zcela výjimečné důležitosti svědčí i fakt, že se mělo na stejnokroji a občanském oděvu nosit přede všemi ostatním medailemi a vyznamenáními, a to i před Řádem Bílého lva. Řád Bílého lva za vítězství je tvořen hvězdou řádu I. a II. stupně, křížem řádu a ze zlaté a stříbrné medaile řádu.

Řád byl zřízen vládou republiky se souhlasem prezidenta Edvarda Beneše jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství. Hvězdy řádu tvoří osmicípá paprskovitá hvězda o průměru 58 mm, která podobou upomíná na hvězdu řádu Bílého lva. Ve středu hvězdy je umístěn granátově červený kruh, na němž je položen stříbrný matovaný lev z malého státního znaku. Okolo kruhu je modrofialově smaltované mezikruží, v jehož horní části se nachází nápis: Za vítězství. Na jeho dolní části jsou položeny zkřížené meče. Na rubu hvězdy je v jejím středu upevněn medailon s monogramem ČSR, který je podložen vavřínovou snítkou. V dolní části medailonu se nachází také označení výrobce.

I. a II. stupeň řádu se liší provedením mezikruží s nápisem Za vítězství a mečů, které je u I. stupně pozlaceno. Obě hvězdy jsou doplněny 38 mm širokou stužkou červené barvy, která je doplněna dvěma pruhy bílé barvy o šířce 5 mm, s 5 mm pozlacenou miniaturou hvězdy pro I. stupeň a stříbrnou pro II. stupeň. Kříž řádu má tvar stejnoramenného kříže, jehož ramena jsou opatřena kuličkami. Kříž je v plochách ramen fazetován a pokryt granátově červeným smaltem po obou stranách. Na střed kříže je v averzu položen medailon, který je zmenšeninou středového medailonu hvězdy řádu. Na reverzu je střed medailonu smaltován a doplněn zlaceným monogramem ČSR a mezikružím s heslem Pravda vítězí.

Stuha je 40 mm široká, šarlatově červená, po obou okrajích doplněná 6 mm širokým bílým pruhem, který je 2 mm od okraje. Stužka je doplněna na střed položenou zlacenou miniaturou kříže. Medaile řádu mají průměr 26,5 mm a jsou asi 2 mm silné. Averz je tvořen motivem ze středového medailonu hvězdy. V jeho ploše je položen lev z malého státního znaku, který je doplněn okružím s nápisem Za vítězství a zkříženými meči, nápis je od mečů oddělen dvěma pěticípými hvězdami. Na reverzu medaile je na střed položen monogram ČSR Pravda vítězí a v okruží umístěno heslo Pravda vítězí a lipová ratolest.

Medaile se liší barvou kovu, který je buď pozlacen, nebo ponecháván v barvě stříbra s lehkým matovým nádechem. Stuha medaile je shodná se stuhou kříže řádu. Malá stužka je doplněna miniaturou medaile v příslušném kovu. O zvláštní důležitosti Československého vojenského řádu Bílého lva za vítězství svědčí i to, že byl jako jediné válečné československé vyznamenání ražen z drahého kovu – ze stříbra. Řádové odznaky byly raženy v několika vydáních, nejvzácnější je vydání londýnské, vyrobené firmou Spink and Son Ltd. London. Po osvobození republiky bylo vyznamenání vyráběno firmou Karnet a Kyselý Praha. Medaile byly raženy v Mincovně Kremnica.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt