Československá vojenská medaile Za zásluhy – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Československá vojenská medaile Za zásluhy

 

 

Výtvarný návrh medaile je prací firmy Spink and Son Ltd. London na základě námětů příslušníků československé armády. Podle stanov byla medaile zřízena jako viditelné vyznamenání těm příslušníkům zahraničního vojska a občanům ve vlasti, kteří provedli vynikající činy, ve prospěch osvobození vlasti mimo vlastní boj s nepřítelem. Medaile byla zřízena ve dvou stupních, v prvním jako medaile stříbrná a ve druhém stupni jako bronzová.

Motiv na obou stupních je totožný, liší se jen barvou kovu. Průměr medaile je 33 mm, na averzu jsou poprsí tří vojínů s charakteristickou přilbou vz. 32. V horní části medaile souběžně s jejím okrajem je nápis Za zásluhy, v dolní části je zkratka Č.S.R. Reverz má uprostřed položenou lipovou větévku obklopenou mezikružím paprsků o průměru 8 mm. Závěs medaile je proveden ve tvaru dvou zkřížených mečů o délce 23 mm ze stejného kovu jako medaile.

Stuha Československé vojenské medaile Za zásluhy je široká 34 mm, modré barvy se dvěma 8 mm širokými bílými pruhy, které jsou od okraje stuhy odděleny 2 mm širokým modrým pruhem. Na stužce medaile prvního stupně byla upevněna stříbrná pěticípá hvězdička o průměru 5 mm, stužka medaile druhého stupně byla bez hvězdičky. Po osvobození Československa byly oba stupně medaile raženy v tzv. pražském vydání až do roku 1947.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt