Československý válečný kříž 1939 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Československý válečný kříž 1939

 

 

Československý válečný kříž 1939 byl zřízen jako vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a vojákům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, zahájeného v roce 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života, nebo i život obětovali.

Výtvarný návrh vyznamenání je dílem Rudolfa Poláka, který vytvořil odznak v podobě bronzového řeckého kříže o průměru 44 mm. Ramena kříže jsou šípovitě zakončena a mezi nimi jsou umístěny zkřížené meče. Na averzu jsou ramena kříže plasticky půlena a do středu kříže je umístěn štítek s malým státním znakem. Na reverzu, který je plochý, je ve středu kříže umístěn kolmo rýhovaný štítek s letopočtem 1939 a zemským znakem Čech v kruhu. Na horním hrotu kříže je v kruhu zemský znak Slovenska, na spodním hrotu znak Podkarpatské Rusi, v pravém hrotu znak Moravy a v levém znak Slezska. Na horním hrotu kříže je pevné ouško, kterým prochází závěsný kruh stuhy. Ta je 40 mm široká, červená, proťatá pěti býlími 5 mm širokými pruhy, které jsou ve středu proťaty 1,5 mm širokými modrými pruhy, okraje stuhy jsou začištěny bíle.

Opakované udělení kříže se vyjadřuje zlacenou lipovou snítkou, která se pokládá za stuhu. Československý válečný kříž 1939 byl v průběhu doby vyráběn v celkem čtyřech vydáních. Sběratelsky nejvyhledávanější a nejméně početné jsou dvě varianty londýnského druhoválečného vydání.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt