Řád vlastenecké války – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Řád vlastenecké války

Toto vyznamenání bylo zřízeno 20. května 1942 výnosem Prezídia nejvyššího Sovětu SSSR pro vyznamenávání vojáků a důstojníků Rudé armády, námořnictva, vojsk NKVD a partyzánů, kteří projevili mimořádnou odvahu a vytrvalost v boji za sovětskou vlast a přispěli k úspěchu vojenských operací. Autor si vzal za základ rudou hvězdu, znak sovětských ozbrojených sil. V ústředním medailonu je v kruhu smaltu umístěn nápis „Vlastenecká válka“. Bojový charakter vyznamenání zdůrazňují zkřížené pušky a šavle. Uprostřed řádu se na červeném smaltu nachází zlatý srp a kladivo, symbol svazu dělníků a rolníků. Pomyslná kružnice opisující hvězdu tvořící základ vyznamenání. Má průměr 45 mm, kružnice s nápisem Vlastenecká válka pak 22 mm. Zadní strana má kolík se závitem a maticí k upevnění na uniformě.

Statut řádu předpokládal, že jím budou vyznamenáváni příslušníci všech druhů vojsk a rovněž civilisté, kteří se vyznamenali v boji. Pro získání I. stupně řádu bylo nutné splnit určité podmínky, mezi které například patřilo zničení důležitého objektu v týlu protivníka, sestřelení tří letounů, 15 – 60 úspěšných bojových letů, osobní zničení dvou těžkých, středních nebo lehkých tanků nebo obrněných vozidel, proniknutí do důležitého postavení nepřítele, zajetí lodi a její dopravení do vlastní základny. Výnosem z 2. července 1942 bylo tímto řádem vyznamenáno devět dělostřelců za hrdinství v bojích o Charkov.

Během Velké vlastenecké války bylo tímto řádem vyznamenáno 1 276 000 osob, z toho 324 903 se stalo držitelem I. stupně a 951 652 řádu II. stupně. V 50. a 60. letech bylo tímto řádem vyznamenáno také mnoho cizinců, zpravidla za záchranu života sovětských vojáků působících za hranicemi země. V den oslav 40. výročí vítězství byli všichni účastníci Velké vlastenecké války, kteří se dožili toho dne, vyznamenání Řádem vlastenecké války I. a II. stupně a to podle jejich přínosu k vítězství. To vzbudilo rozporuplné reakce jak u veteránů, tak u historiků a celé společnosti. Namítalo se, že řád, jenž byl udělován vojákům, kteří nasazovali svůj život, je takto degradován na pouhou pamětní medaili.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt