Médaille militaire – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Médaille militaire

Médaille militaire představuje nejvyšší vyznamenání za chrabrost pro vojáky a poddůstojníky francouzských ozbrojených sil. Toto vyznamenání, které je nadřazeno i Velkokříži Čestné legie, se uděluje už 160let. Zřízena byla v roce 1852 krátce poté, co se Ludvík Napoleon prohlásil prezidentem republiky, později téhož roku se nechal prohlásit císařem. Není tedy překvapením, že první podoba medaile nesla jeho portrét. Určena byla vojákům a poddůstojníkům, kteří se vyznamenali chrabrostí v boji, nikoliv důstojníkům. Ludvík Napoleon později rozhodl, že může být udělena také maršálům či generálům, kteří vykonávali funkci ministra nebo zastávali funkci vrchních velitelů v armádě. Médaille militaire je jedním z nejvýznamnějších francouzských vyznamenání, které může získat i cizinec. Byla udělena nejčastěji hlavním představitelům britské a americké armády i státu a také dalším spojencům, například Churchillovi, Cunninghamovi, Eisenhowerovi, Rooseveltovi nebo Titovi. Toto vyznamenání může být rovněž uděleno celým vojenským jednotkám, které se vyznamenaly statečností v boji.

Medaile má průměr 28 mm, centrální zlatý medailon nesoucí profil Marianny, jednoho ze symbolů francouzské republiky, je obtočen stříbrným věncem. Medailon obklopuje modrý smaltovaný kroužek s nápisem République Francaise se třemi zlatými pěticípými hvězdami. Oproti tomu se předchozí varianty poněkud lišily. Nejzásadněji ta z doby císaře Napoleona III. s nápisem Louis – Napoleon a jednou hvězdou dole byla obklopena květinovými motivy. Varianta z doby 3. republiky nesla již stejnou symboliku jako současná verze, pouze místo hvězdiček byl letopočet 1870, který v době 4. republiky ( 1946 – 1958 ) nahradila jedna zlatá hvězdička. Původní varianta byla zavěšena na císařském orlu, pozdější verze jsou korunovány zbraněmi – pancířem překrytým zkříženými hlavněmi děl, námořní kotvou, šavlemi, meči a sekyrami.

Ravers medaile je společný název pro všechny varianty a nese reliéfní nápis Valeur et Discipline, který obklopuje modrý smaltovaný kruh. Stuha Médaille militaire je žlutá, 37 mm široká a se 6 mm širokými zelenými okraji. Více jak 1000 000 medailí udělených od roku 1870 do současnosti činí medaili velmi rozšířenou. Do konce 20. století však tuto medaili obdrželo jen zhruba 190 maršálů Francie, generálů a vysokých důstojníků. Nositelé medaile se sdružují v La Sociéte des Médailles militaires, které vzniklo v roce 1904. Sdružení má celonárodní charakter s řadou sekcí. V současnosti je Vojenská medaile udělována poddůstojníkům, vojákům i námořníkům za určitý počet odsloužených let, ovšem v žádném případě nejde o masové či nárokové udílení. Jedním z nejslavnějších držitelů této medaile z řad prostých vojáků a poddůstojníků byl proslulý herec Jean Gabin. V letech 1939 – 1940 sloužil ve francouzském námořnictvu a po porážce Francie odešel do Hollywoodu. Nevydržel zde však dlouho, rozhodl se vstoupit do armády a bojovat za osvobození vlasti. V severní Africe se připojil k de Gaullovým Svobodným Francouzům a působil jako instruktor ve škole námořní pěchoty. Později požádal o přeložení k Leclerkově 2. obrněné divizi a byl jmenován velitelem tanku. Zúčastnil se bojů u Colmaru při osvobozování Alsaska a bojoval až do kapitulace Německa. V té době byl již vyznamenán Vojenskou medailí a Válečným křížem za statečnost v bojích v severní Africe. Po smrti byl dle vlastního přání zpopelněn i se svými vojenskými vyznamenáními.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt