Československá medaile Za chrabrost – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Československá medaile Za chrabrost

 

 

Československá medaile Za chrabrost byla zřízena jako viditelné vyznamenání těm, kteří prokázali činem osobní statečnost před nepřítelem na bojišti vnitřním nebo zahraničním. Výtvarný návrh medaile byl proveden panem J. Králem. Vyznamenání tvoří bronzová medaile o průměru 33 mm, která na averzu nese hlavu lva zobrazenou z levé strany, hledící vpravo. Středem hlavy je položen meč hrotem vzhůru, přes čepel meče je položena páska s nápisem Za chrabrost. Dolní okraj medaile je ozdoben symetricky dvěma lipovými ratolestmi. Na pravé straně je mezi lipovou ratolestí a hlavou lva umístěno trojvrší s patriarším křížem.

Reverz medaile nese nápis ve třech řádcích: Pravda vítězí 1939, plocha reverzu je ozdobena symetricky položenými lipovými ratolestmi. Medaile je opatřena pevným kulatým ouškem, do nějž je volně zanýtováno raménko stuhy tvořené vidlicově položenými čtyřmi jednostrannými lipovými lístky. Stuha je 40 mm široká, tmavě modrá, nesoucí uprostřed 9 mm široký bílý pruh přeťatý v polovině dvěma červenými proužky o šíři 2,5 mm, které jsou od modré plochy odděleny 1 mm širokým pruhem bílé barvy, okraj stuhy je začištěn bíle. Každé další udělení je označeno bronzovou lipovou ratolestí položenou na stuze.

Stejně jako u Československého válečného kříže 1939 rozeznáváme i u Československé medaile Za chrabrost celkem čtyři vydání, přičemž sběratelsky velmi vyhledávané jsou obě varianty válečného londýnského vydání.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt