Japonský zajatecký tábor Lave Sagalagala – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Japonské zajatecké tábory – Lave Sagalagala

 

Řada nizozemských válečných zajatců byla tři měsíce po svém zajetí dne 17. března 1942 u Padangu dopravena do tábora Lave Sagalagala v Kota Thare na Sumatře. Začátkem roku 1943 jim řekl japonský náčelník tábora Myasaki, že nanedlouho budou muset vstoupit do japonské armády jako tzv. hejho. 29. května 1943 přijel do tábora vysoký japonský důstojník v doprovodu důstojníka od kempei tai ( vojenské policie ). Zajatci dostali rozkaz k nástupu.

Když se všichni shromáždili, oznámil jim táborový tlumočník, že mají 5 minut na rozmyšlenou, zda chtějí, nebo nechtějí vstoupit do japonské armády. Pak byli zajatci rozděleni do tří skupin – ti, kteří byli odmítnuti pro zdravotní neschopnost, do skupiny A, dobrovolníci do skupiny B a ti, kteří odmítli vstoupit do císařské armády, do skupiny C. Mezi těmi, kteří odmítli vstoupit, byli tři seržanti, Croes, Stolz a Voss, a jeden vojín jménem Wolff.

( Nizozemští váleční zajatci )

Tito zajatci byli pak odvedeni do Kota Thare a tam zavřeni do vězení. Wolff a tři zmínění seržanti byli po dvou hodinách spoutáni na rukou a nohou, vyneseni na náves a předvedeni místnímu obyvatelstvu, které tam Japonci svolali. Večer ve 23 hodin byli veřejně popraveni.

Seržant Voss, po otázce japonského důstojníka jaké je jeho poslední přání odpověděl, že chce zemřít s nizozemskou státní vlajkou kolem těla. Jeho žádosti bylo vyhověno. Odmítl i pásku přes oči se slovy: „Jsem Holanďan a nebojím se zemřít!“ Důstojník od kempei tai na něj pak dvakrát vystřelil z pušky ale nezastřelil ho. Voss, těžce zraněný ještě zvolal: „Ať žije královna!“ Až poté byl usmrcen dalším výstřelem do hlavy. Týž důstojník se pokusil setnout i seržanta Croese svým mečem, ale minul a zasáhl ho do ramene. Proto vytáhl revolver a střelil ho do hlavy. Zbylí zajatci byli zabiti stejným způsobem.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt