1945 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1945
 • 1.ledna:
   Francie je uznána za plnoprávného člena spojenecké komise a jako spoluvítěz obdrží stálé místo v Radě bezpečnosti Spojených národů.

 • 3.ledna:
   Britové obsazují Akjab v Barmě.

 • 9.ledna:
   Americké vylodění na Luzonu.

 • 12.ledna:
   Sověti zahajují Viselsko - oderskou operaci.

 • 13.ledna:
   Rudá armáda zahajuje Východopruskou operaci. Jak její název napovídá, útok se soustředí na území Východního Pruska.

 • 16.ledna:
   Ukončení amerického obchvatného útoku proti německému frontovému výběžku v Ardenách.

 • 17.ledna:
   Osvobození Varšavy.

 • 23.ledna:
   Otevření Ásámské cesty Indie – Barma. Dále pak vydala Protektorátní vláda nařízení o nucených pracích pro všechny muže ve věku od 18 do 50 let.

 • 25.ledna:
   V SSSR je zformována 1. československá smíšená letecká divize.

 • 26.ledna:
   V koncentračním táboře Mauthausen je popraveno dalších 30 odbojářů a jejich rodinných příslušníků, spolupracovníků paraskupiny Antropoid.

 • 30.ledna:
   Rudá armáda proniká k Odře, obsazení Horního Slezska, překročení hranice do Pomořanska. Dále pak je sovětskou ponorkou S - 13 potopena loď Wilhelm Gustloff plná uprchlíků ( až 9 000 mrtvých ).

 • 2.února:
   Jihoamerický Ekvádor vyhlašuje válku Německu a Japonsku.

 • 3.února:
   Americké letectvo provádí další silný nálet na Berlín, při kterém zahyne až 22 000 osob.

 • 4.února:
   Z území Belgie se stahují poslední německé jednotky.

 • 4. – 12.února:
   Jaltská konference mezi Stalinem, Rooseveltem a Churchillem, mezi jinými rozhodnutí o rozdělení Německa do čtyř okupačních zón a o německých reparacích.

 • 7.února:
   Na žádost Švýcarska je z Terezína propuštěno na 1 200 židovských vězňů.

 • 8.února:
   Jihoamerická Paraguay vyhlašuje válku Německu a Japonsku.

 • 10.února:
   Sovětská ponorka S - 13 potápí německou transportní loď General von Steuben ( zahynulo více jak 3 600 osob ).

 • 11.února:
   Rudá armáda dobývá Budapešť.

 • 12.února:
   Všechny německé ženy a dívky byly povolány k Pomocné službě Volkssturmu.

 • 13. – 14.února:
   Těžké bombardování Berlína ( 22 000 mrtvých ).

 • 14.února:
   Praha se stává ( pravděpodobně omylem ) terčem náletu.

 • 15.února:
   Sověti obkličují Vratislav ( Breslau ). Dále pak americké vylodění na poloostrově Bataan ( 15. – 16. února )

 • 19.února:
   Německý útok uvolňuje Královec – Pillau. Dále pak americké vylodění na Iwojimě.

 • 23.února:
   Začátek mocné spojenecké ofenzívy, která vede ke zhroucení německých obranných pozic na levém břehu Rýna. Dále pak kapituluje německá posádka Poznaně.

 • 1.– 4.března:
   Sovětský výpad do Pomořanska.

 • 5.března:
   Německý ročník 1929 byl povolán do zbraně.

 • 6.března:
   Spojenci vstupují do Kolína nad Rýnem. Dále pak začátek poslední německé ofenzívy v Maďarsku.

 • 7.března:
   Americké jednotky překračují Rýn u Remagenu.

 • 8.března:
   Více než 300 letounů B - 29 bombarduje Tokio. Pří náletu je svrženo 1 665 tun zápalných pum. Počet civilních obětí přesahuje 100 000.

 • 9.března:
   Japonci odzbrojují a internují francouzské jednotky v Indočíně. Dále pak americké bombardéry podnikají velký nálet na Tokio ( 84 000 mrtvých ).

 • 10.března:
   Sověti zahajují Ostravsko - opavskou operaci. Bojů se zúčastní i jednotky 1. čs. armádního sboru v SSSR.

 • 15.března:
   Německá ofenzíva v Maďarsku zastavena.

 • 19.března:
   Hitler vydává rozkaz Spálená zem ( rozkaz Nero ).

 • 22.března:
   Američané obsazují Mohuč. Dále pak provádí 210 amerických bombardérů nálet na kralupskou rafinérii. Nálet způsobí těžké poškození města a zahyne při něm 245 lidí, z toho 100 německých vojáků.

 • 23.března:
   Těžké americké nálety na nádraží v Českých Velenicích a Českých Budějovicích.

 • 24.března:
   Americké jednotky překračují Rýn u Oppenheimu a Weselu.

 • 25.března:
   Americké a francouzské jednotky obsazují Darmstadt. Dále pak těžké americké letecké útoky na pražské továrny v Libni a Vysočanech a na letiště v Letňanech, Kbelích a Klecanech. Dále pak zahájila Rudá armáda Bratislavsko - brněnskou operaci. Útoku se zúčastní i spojenecké rumunské jednotky.

 • 29.března:
   Spojenci obsazují Mannheim, Wiesbaden a Frankfurt n/M.

 • 30.března:
   Rudá armáda dobývá za pomoci polských oddílů Gdaňsk. V Rakousku pak Rudoarmějci obsazují Vídeň.

 • 1.dubna:
   Uzavření ruhrského kotle, jehož německá obrana 18. dubna kapituluje ( 300 000 zajatců ). Dále pak americké vylodění na Okinawě.

 • 5.dubna:
   SSSR vypovídá sovětsko – japonskou smlouvu o neutralitě. Dále pak schválila československá vláda na svém prvním zasedání Košický vládní program.

 • 7.dubna:
   Americkými palubním letouny je potopena bitevní loď Jamato.

 • 9.dubna:
   Německá posádka Královce ( Königsbergu ) kapituluje.

 • 10.dubna:
   Luftwaffe provádí poslední let nad Velkou Británii ( let provede průzkumné proudové Arado Ar 234 ).

 • 11.dubna:
   Americké jednotky osvobozují koncentrační tábor Buchenwald.

 • 12.dubna:
   Americký prezident Roosevelt umírá. Jeho nástupcem se stává viceprezident Trumann. Zpráva o Rooseveltově smrti vyvolá v Hitlerově okolí ještě jednu naději na obrat ve válce.

 • 13.dubna:
   Rudá armáda dobývá Vídeň.

 • 16.dubna:
   Začátek velkého sovětského útoku s cílem obklíčit Berlín, což se podaří 25. dubna. Dále pak sovětská ponorka L - 3 potápí německou dopravní loď Goya ( 6 - 7 000 mrtvých ).

 • 18.dubna:
   Do Ašského výběžku vstupují první američtí vojáci ( příslušníci 90. pěší divize ).

 • 19.dubna:
   Nacisté vypálí osadu Ploština na Zlínsku. Zastřelí nebo zaživa upálí 28 obyvatel.

 • 20.dubna:
   Adolf Hitler naposledy vyznamenává bojující mladíky z Hitlerjugend.

 • 21.dubna:
   Američané osvobozují Aš.

 • 22.dubna:
   Rudá armáda osvobozuje Opavu.

 • 23.dubna:
   Nacisté vyhlazují obec Prlov.

 • 22. – 24.dubna:
   Francouzské jednotky dobývají Stuttgart a Ulm.

 • 25.dubna:
   Sovětské a americké divize se setkávají u Torgau na Labi. Dále pak provádí americké letectvo poslední nálet na Škodovy závody v Plzni.

 • 26.dubna:
   Vojska 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského osvobozují Brno.

 • 28.dubna:
   Marný německý pokus o vyproštění Berlína.

 • 29.dubna:
   V Praze se uskutečňuje schůze České národní rady. Mimo jiné je zde zvolen za jejího předsedu Albert Pražák. Dále pak osvobozují americké jednotky koncentrační tábor Dachau.

 • 30.dubna:
   Hitlerova sebevražda. Dále pak americká armáda obsazuje Mnichov. Rovněž Rudá armáda osvobozuje Ostravu.

 • 1.května:
   V Přerově vypuká povstání československých povstalců.

 • 2.května:
   Berlín kapituluje. Rovněž nacisté popravují v Malé pevnosti v Terezíně 56 příslušníků čs. odboje. Dále pak 2. – 5. května Dönitz překládá svůj hlavní stan do Flensburgu a ustavuje úřadující říšskou vládu.

 • 3.května:
   Britsko – indická divize obsazuje Rangún. Dále pak potápí letouny RAF lodě Cap Arcona a Thielbek ( na jejich palubách umírá až 7 000 vězňů z koncentračních táborů ).

 • 4.května:
   Kapitulace všech německých jednotek v Nizozemsku, Dánsku, Norsku a severozápadním Německu.

 • 5.května:
   V Praze vypuká Pražské povstání. Dále pak nacisté vyhlazují obec Javoříčko. Rovněž je osvobozen koncentrační tábor Mauthausen.

 • 6.května:
   Německá posádka pevnosti Vratislav ( Breslau ) kapituluje. Americké jednotky osvobozují Plzeň.

 • 7.května:
   Podpis úplné a bezpodmínečné kapitulace německého Wehrmachtu v Remeši.

 • 8.května:
   Sovětské jednotky osvobozují Terezín. Dále pak Carl Dönitz vydává rozhlasovým vysíláním rozkaz ke kapitulaci všem německým vojskům.

 • 9.května:
   Rudá armáda vstupuje do Prahy. Dále pak je v Berlíně podepsán dodatečný protokol o bezpodmínečné německé kapitulaci.

 • 12.května:
   U Milína došlo k poslednímu boji německých jednotek se Sověty.

 • 16.května:
   Prezident dr. Edvard Beneš se vrací z exilu do Prahy.

 • 23. – 26.května:
   Těžké nálety amerických bombardérů na Tokio.

 • 30.května:
   Začalo vysidlování německého obyvatelstva z Brna ( tzv. Brněnský pochod smrti ).

 • 18.června:
   Českoslovenští vojáci pod velením Karla Pazúra povraždí 265 převážně Němců, ale i Maďarů na Švédských šancích ( většina mrtvých byly ženy a děti ).

 • 19.června:
   V Československu je vydán prezidentský dekret o potrestání kolaborantů, zrádců a nacistických zločinců.

 • 21.června:
   Prezident Beneš vydává dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.

 • 26.června:
   Spojenecké ultimátum Japonsku.

 • 3.července:
   Československá vláda souhlasí s odsunem německého obyvatelstva z území republiky.

 • 16.července:
   V poušti Nového Mexica je proveden úspěšný odpal atomové pumy.

 • 17.července:
   V Postupimi u Berlína je zahájena konference zástupců Velké Británie, USA a Sovětského svazu o poválečném uspořádání Evropy.

 • 6.srpna:
   Svržení první americké atomové pumy na Hirošimu.

 • 8.srpna:
   Sovětský svaz vyhlašuje válku Japonsku. Dále pak je podepsána Londýnská dohoda o stíhání válečných zločinců.

 • 9.srpna:
   Svržení druhé atomové pumy na Nagasaki.

 • 15.srpna:
   Dochází ke kapitulaci Japonska.

 • 2.září:
   Na palubě bitevní lodi USS Missouri je podepsána japonská kapitulace - definitivní konec 2. světové války.

 • 9.září:
   Japonská vojska v Číně kapitulují.

 • 19.října:
   V německém Norimberku je zahájen tzv. Norimberský proces.

 • 26.října:
   Prezident Edvard Beneš vydal poslední ze svých dekretů.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt