1944 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1944
 • 2.ledna:
   Američané přistávají u Saidoru.

 • 3.– 15.ledna:
   Boje na linii Gustav, francouzský sbor obsazuje Monte Santa Croce.

 • 8.ledna:
   Ve Veroně začíná proces s 18 členy Velké fašistické rady, kteří donutili v červenci 1943 podat demisi Benita Mussoliniho.

 • 13.ledna:
   Začátek velkého sovětského útoku. Definitivní osvobození Leningradu.

 • 21.ledna:
   Oslabená Luftwaffe zahajuje operaci Steinbock, nové bombardování Londýna a Británie.

 • 22.ledna:
   Překvapivé vylodění Američanů u Anzia a Nettuna jižně od Říma.

 • 28.ledna:
   Rudá armáda obkličuje německý frontový oblouk u Čerkass.

 • 31.ledna:
   Američané přistávají na Kwajaleinu na Marshallových ostrovech.

 • 2.února:
   Americké jednotky dobývají atol Kwajalein.

 • 8.února:
   Plán operace Overlord, otevření západní fronty v okupované Francii, je definitivně schválen. Dále pak v tento den dobývá Rudá armáda Nikopol.

 • 12.února:
   Osvobození Lugy sovětskými vojsky. Dále pak je admirál Canaris odvolán z čela zpravodajské služby Abwehr.

 • 16.února:
   Neúspěšné německé protiútoky na spojenecké předmostí Anzio – Nettuno.

 • 17.února:
   Německý dílčí výpad u Čerkass.Dále pak americký útok na Truk. Američané obsazují atol Eniwetok na Marshallových ostrovech.

 • 18.února:
   Rudá armáda vstupuje do města Staraja Russa.

 • 22.února:
   Osvobození města Krivoj Rog sovětskými vojsky.

 • 4.března:
   Začátek ruské jarní ofenzívy na Ukrajině.

 • 5.března:
   Začátek operace Long Range Penetration Groups na barmské frontě.

 • 15. – 24.března:
   Spojenci se marně pokoušejí prorazit u Cassina.

 • 19.března:
   Všichni polní maršálové předávají Hitlerovi prohlášení o loajalitě. Dále pak německá vojska obsazují Maďarsko.

 • 28.března:
   Sovětské oddíly dospívají k Prutu.

 • 30.března:
   Britské Bomber Command provádí nálet na Norimberk.

 • 30.března – 1.dubna:
   Americký nálet na Palan, Yap a Woleai.

 • 7.dubna:
   Začátek úspěšné sovětské ofenzívy na Krymu. Dále pak se z koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětmi - Birkenau podaří utéci židovským vězňům Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi. Jejich zpráva se stala jedním z nejdůležitějších dokumentů o nacistických koncentračních táborech.

 • 10.dubna:
   Osvobození Oděsy Rudou armádou.

 • 15.dubna:
   Pád Tarnopolu, je obsazen sovětskými vojsky.

 • 21. – 22.dubna:
   Vylodění silných amerických jednotek u Hollandie.

 • 9.května:
   Sověti dobývají zpět Sevastopol.

 • 12.května:
   Sověti dobývají i zbytek Krymu.

 • 15.května:
   Eichmannovo zvláštní komando začíná deportovat Židy z okupovaného Maďarska. Do 27.června je dopraveno 380 000 osob většinou do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

 • 18.května:
   Spojenci obsazují Cassino.

 • 19.května:
   Prolomení finské Mannerheimovy linie jednotkami Rudé armády na Karelské šíji.

 • 20.května:
   Sověti obsazují Vyborg.

 • 4.června:
   Spojenci obsazují Řím.

 • 6.června:
   Začátek spojeneckého vylodění v Normandii ( operace Overlord ).

 • 9.června:
   Začátek sovětské ofenzívy proti finské frontě.

 • 10.června:
   Oradourský masakr. Jednotka SS srovnává se zemí francouzské městečko Oradour – sur – Glane a vyvraždí všechny její obyvatele v odvetu za útoky francouzského odboje.

 • 12. – 13.června:
   První nálet neřízených střel V1 na Londýn. Dále pak se Američané vyloďují na Saipanu ( 12. – 15. června ).

 • 19. – 20.června:
   Japonsko – americká námořní bitva ve Filipínském moři, Japonci ztrácejí mnoho lodí.

 • 22.června:
   Začátek ruské letní ofenzívy proti skupině vojsk Střed, obklíčení jejich částí u Vitebsku a Bobrujsku ( operace Bagration ).

 • 30.června:
   Kapitulace zbytků německých sil v přístavu Cherbourg.

 • 3.července:
   Sověti obsazují Minsk.

 • 9.července:
   Kanadské a britské jednotky dobývají Caen, město jenž mělo být obsazeno již během dne D.

 • 18.července:
   Americké jednotky obsazují St. Lo.

 • 20.července:
   Bombový atentát hraběte Schenka von Stauffenberga na Hitlera v jeho hlavním stanu Wolfsschanze ve Východním Prusku usmrtí několik přítomných, ale Hitlera zraní jen lehce. Dále pak zahajuje Rudá armáda Lvovsko - sandoměřskou operaci.

 • 21.července:
   V Chelmu se tvoří Polský výbor národního osvobození. Dále pak Američané se vyloďují na ostrovech Guam a Tinian ( Mariany ).

 • 24.července:
   Dobytí Lublinu sovětskými vojsky.

 • 26.července:
   Americké jednotky obsazují Pisu.

 • 31.července:
   Průlom Američanů u Avranches.

 • 1.srpna:
   Začátek varšavského povstání polské odbojové Armije Krajowe ( domácí armády ).

 • 4. – 10.srpna:
   Němci se stahují z Florencie.

 • 11.srpna:
   Zpětné dobytí Guamu americkými jednotkami.

 • 15.srpna:
   Vylodění amerických a francouzských jednotek mezi Cannes a Toulonem.

 • 20. – 24.srpna:
   Začátek sovětské ofenzívy v Rumunsku ( Jasko - kišiněvská operace ).

 • 21.srpna:
   Konference v Dumbarton Oaks: USA, Velká Británie, SSSR a Čína se dohodnou, že nahradí Společnost národů novou mezinárodní Organizací Spojených národů. Dále pak z romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu odjíždí poslední transport do Osvětimi.

 • 25.srpna:
   Vstup amerických a francouzských vojsk do Paříže.

 • 29.srpna:
   Na Slovensku začíná Slovenské národní povstání.

 • 30. – 31.srpna:
   Vstup sovětských vojsk do Bukurešti. Dále pak těžké americké nálety na Iwojimu, Boninské ostrovy, Západní Karolíny, Palau, Mindanao a centrální Filipíny ( 31. srpna – 14. září ).

 • 2.září:
   Předložení Morgenthauova plánu, rozdělení Německa, jeho navrácení na úroveň agrární země.

 • 3. – 6.září:
   Osvobození Bruselu spojeneckými jednotkami.

 • 8.září:
   První odpálení německých balistických raket dalekého doletu V 2 na Londýn a Antverpy. Dále pak zahajuje Rudá armáda Karpatsko - dukelskou operaci.

 • 11.– 16.září:
   Anglo – americká konference v Québecku, mezi jinými stanovení hranic budoucích německých zón.

 • 14.září:
   Rudá armáda zahajuje Baltickou operaci.

 • 15.září:
   Američané se vyloďují na Palau – Pelelin a Morotai.

 • 17.září:
   Spojenecké výsadkové jednotky seskakují u Arnhemu a Nijmegenu ( operace Market-Garden ).

 • 19.září:
   Je podepsáno příměří mezi SSSR a Finskem.

 • 21. – 24.září:
   Americké útoky na Luzon a souostroví Visayas na Filipínách.

 • 22.září:
   Rudá armáda vstupuje do estonského Tallinnu.

 • 25.září:
   Hitlerův výnos o vytvoření německé domobrany ( Volkssturm ), který nařizuje registraci všech bojeschopných mužů ve věku od 16 do 60 let.

 • 2.října:
   Varšavské povstání je poraženo.

 • 6.října:
   Příslušníci 1. čs. armádního sboru v SSSR překročili v rámci Karpatsko - dukelské operace bývalé čs. státní hranice.

 • 7.října:
   Ve vyhlazovacím táboře Auschwitz - Birkenau dochází ke vzpouře Sonnderkommanda.

 • 13.října:
   Němci se stahují z Rigy.

 • 19.října:
   Začátek americké ofenzívy na dobytí Filipín. Přitom první nálety japonských kamikadze.

 • 20.října:
   Rudá armáda a jugoslávské jednotky osvobozují Bělehrad.

 • 21.října:
   Spojenci obsazují Cáchy v západním Německu.

 • 22. – 25.října:
   Letecká a námořní bitva v zálivu Leyte, Japonci mají těžké ztráty.

 • 24.října:
   V koncentračním táboře Mauthausen je střelou do týla popraveno 263 čs. spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků, jež byli zapojeni do pomoci parašutistům.

 • 27.října:
   Je potlačeno Slovenské národní povstání. Zbytky povstaleckých vojsk jsou zatlačeni do hor.

 • 1.listopadu:
   Britské jednotky zahajují operaci Infatuate ( vylodění na poloostrově Walcheren v Nizozemí ).

 • 11.listopadu:
   Japonci dobývají poslední velké americké letecké základny v Číně.

 • 12.listopadu:
   Letouny RAF potápí německou bitevní loď Tirpitz.

 • 14.listopadu:
   V Praze je založena Ruská osvobozenecká armáda ( ROA ).

 • 22. – 23.listopadu:
   Americké jednotky vstupují do Met a Štrasburku.

 • 23.listopadu:
   Je osvobozen koncentrační tábor Natzweiler.

 • 24.listopadu:
   Nová americká letecká ofenzíva proti Japonsku. Nálety na Tokio.

 • 7.prosince:
   Američané se vyloďují v zálivu Ormoc ( západní Leyte ).

 • 10.prosince:
   Podpis francouzsko – sovětské spojenecké smlouvy v Moskvě.

 • 16.prosince:
   Začátek německé ofenzívy v Ardenách.

 • 20.prosince:
   Německé jednotky obklíčí příslušníky 101. americké výsadkové divize v Bastogne.

 • 27.prosince:
   Sověti obkličují Budapešť.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt