1942 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1942
 • 1.ledna:
   Washingtonský pakt Spojených národů.

 • 2.ledna:
   Japonci se zmocňují Manily, Kuala Lumpuru, Celebesu, Bornea a Rabaulu.

 • 10.ledna:
   Hitler reviduje pokyn ze 14. července 1941 a přesouvá těžiště německého zbrojení opět na pozemní vojsko.

 • 11.ledna:
   Začátek německé ponorkové ofenzívy v Atlantiku ( operace Paukenschlag ). Dále pak Japonsko vyhlašuje válku Nizozemí a napadá Nizozemskou východní Indii.

 • 15.ledna:
   Polní maršál Wilhelm von Leeb, je odvolán z pozice velitele armádní skupiny Sever.

 • 16.ledna:
   Jednotky japonské 15. armády zahajují postup do Barmy.

 • 18.ledna:
   Vojenský pakt Německa, Itálie a Japonska.

 • 19.ledna:
   Novým premiérem Protektorátu Čechy a Morava je jmenován Jaroslav Krejčí.

 • 20.ledna:
   Konference ve Wannsee - Heydrich ohlašuje konečné řešení židovské otázky.

 • 21.ledna:
   Tanková skupina Afrika nastupuje opět k protiútoku a rychle získává prostor na Kyrenaice.

 • 22.ledna:
   Japonské jednotky se vylodily v Rabaulu na Nové Británii.

 • 26.ledna:
   Do Velké Británie dorazily první americké jednotky.

 • 28.ledna:
   Zpětné dobytí Benghází německými jednotkami.

 • 1.února:
   Vidkun Quisling se stává norským premiérem.

 • 7.února:
   Německý Afrika – Korps dobývá El – Ghazalu ( západně od Tobrúku ).

 • 12.února:
   Operace Cerberus, bitevní lodě Scharnhorst a Gneisenau a křižník Prinz Eugen, zadržované po měsíce v Brestu, prorážejí průlivem La Manche do Severního moře.

 • 15.února:
   Britové kapitulují v Singapuru. Dále pak je v SSSR zahájena všeobecná mobilizace mužů do 55 let a žen do 45 let.

 • 19.února:
   Japonci bombardují severoaustralský přístav Darwin.

 • 27.února:
   Námořní bitva v Jávském moři, která končí přesvědčivým japonským vítězstvím.

 • 2.března:
   Dobytím Juchnova končí sovětská ofenzíva ve středu fronty.

 • 7.března:
   Britové vyklízejí Rangún.

 • 17.března:
   MacArthur se stává spojeneckým vrchním velitelem v jihozápadním Pacifiku.

 • 21.března:
   Václav Morávek, poslední ze Tří králů, je zabit při přestřelce s agenty gestapa na Prašném mostě v Praze 6.

 • 28.března:
   Britské Bomber Command provádí první úspěšné kobercové bombardování Lübecku.

 • 8. – 17.dubna:
   Rozhovory Churchilla s Rooseveltovým důvěrníkem Hopkinsem – kromě jiného přijetí amerického plánu spojeneckého vylodění v severní Francii.

 • 9.dubna:
   Americko – filipínští obránci poloostrova Bataan kapitulují.

 • 18.dubna:
   Nová vláda ve Vichy, Laval se stává předsedou vlády, admirál Darlan vrchním velitelem francouzských ozbrojených sil. Dále pak slavný americký nálet na Tokio bombardéry B – 25 vzlítnuvší z paluby letadlové lodi USS Hornet.

 • 4. – 8.května:
   Námořní bitva v Korálovém moři mezi Novou Guineou a Austrálií.

 • 8. – 18.května:
   11. německá armáda znovu dobývá poloostrov Kerč, ztracený v prosinci 1941.

 • 9. – 28.května:
   Ruská protiofenzíva u Charkova, 17. května je zastavena.

 • 12.května:
   První přesně datovatelná masová vyhlazovací akce za použití plynu v Osvětimi Březince.

 • 26.května:
   Britsko – sovětský spojenecký pakt. Dále pokračování německé ofenzívy, která se zastaví 28. května u Bir – Hakeimu, kde narazí na odpor oddílů Svobodných Francouzů generála Koeniga.

 • 27.května:
   Atentát na zastupujícího říšského protektora SS – Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha v Praze.

 • 29.května:
   Molotov navštěvuje Washington, americký příslib hospodářské pomoci Sovětskému svazu.

 • 30. a 31.května:
   Velký britský nálet na Kolín nad Rýnem.

 • 3.června:
   Němci začínají dobývat pevnost Sevastopol. Dále pak Námořní a letecká bitva u ostrova Midway ( 3. – 7. června ).

 • 7.června:
   Japonci přistávají na Aleutských ostrovech Attu a Kiska.

 • 10.června:
   Jako odplatu za atentát na Heydricha srovnávají nacisté se zemí vesnici Lidice. Všichni mužští obyvatelé jsou postříleni, ženy a děti odvlečeny do koncentračního tábora, či na převýchovu. Dále pak dobytí Bir – Hakeimu německými oddíly.

 • 11.června:
   Dohoda o zásadách poskytování vzájemné pomoci mezi USA a SSSR.

 • 21.června:
   Erwin Rommel dobývá se svými muži přístav Tobruk a je za to povýšen na polního maršála.

 • 24.června:
   Nacisty je vypálena a vyvražděna osada Ležáky.

 • 25.června:
   Generál Eisenhower přebírá vrchní velení amerických jednotek v Evropě.

 • 28.června:
   Začátek velké německé ofenzívy na Volze a Kavkazu ( operace Blau ).

 • 30.června:
   Německo – italská tanková armáda doráží k El – Alamejnu.

 • 2.července:
   Ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu je zplynováno 83 lidických dětí.

 • 3. a 6.července:
   Rommel se marně pokouší prorazit britské pozice u El – Alamejnu.

 • 16.července:
   Vichistická policie zatýká na přímý německý příkaz 13 000 - 20 000 židů.

 • 18.července:
   Úspěšný zkušební let první sériově vyráběné tryskové stíhačky na světě ( Me 262 ) u Ulmu.

 • 21.července:
   Japonské jednotky přistávají v Buně a Goně.

 • 22.července:
   Začátek deportace 350 000 židů, nakupených ve Varšavském ghettu do vyhlazovacího tábora Treblinka.

 • 23.července:
   Němci dobývají podruhé Rostov. Směrnicí číslo 45 pozměňuje Hitler plán operací tak, že místo předpokládaného postupného útoku se má nyní táhnout zároveň na Stalingrad i do oblasti Kavkazu. Rozkaz, který významně ovlivnil vývoj války nejen na východní frontě.

 • 7.srpna:
   Američané přistávají na Guadalcanalu, obsazeném Japonci.

 • 9.srpna:
   Němci se zmocňují ropných polí v Majkopu.

 • 12. – 15.srpna:
   Konference Churchill – Stalin – Harriman v Moskvě.

 • 18.srpna:
   Nájezd kanadsko – britských jednotek na Dieppe ( operace Jubilee ). Také intenzivnější operace německých ponorek v Atlantiku.

 • 19.srpna:
   Generál Paulus vydává rozkaz 6. armádě k útoku na Stalingrad.

 • 23. – 25.srpna:
   Bitva amerických a japonských letadlových lodí východně od Šalamounových ostrovů končí nerozhodně.

 • 31.srpna:
   Rozbití německé odbojové skupiny Rote Kapelle, všichni zatčení byli popraveni.

 • 3.září:
   Německé úderné skupiny pronikají 8 km před Stalingrad.

 • 9.září:
   Krize ve vrchním velení německé branné moci. Hitler propouští vrchního velitele armádní skupiny A, generála polního maršála Lista.

 • 10.září:
   Britské jednotky se vyloďují na Madagaskaru.

 • 15.září:
   Japonské lodě a ponorky potápějí u Guadalcanalu mezi jinými americkou letadlovou loď USS Wasp.

 • 24.září:
   Odstupuje po konfliktu s Hitlerem náčelník generálního štábu pozemního vojska generálplukovník Franz Halder.

 • 3.října:
   V Peenemünde je poprvé odpálena raketa V2.

 • 11. – 12.října:
   Námořní bitva u Cap Esperance.

 • 23.října:
   Začátek britské Montgomeryho protiofenzívy u El – Alameinu.

 • 24.října:
   Do protektorátu je vysazena tříčlenná paraskupina Antimony.

 • 25. – 27.října:
   Námořní a letecká bitva u Santa Cruz.

 • 7. – 8.listopadu:
   Vylodění amerických a britských oddílů v Maroku a Alžírsku (operace Torch).

 • 10.listopadu:
   Německé jednotky se zmocnily devíti desetin Stalingradu. Ofenzíva však začíná váznout.

 • 11.listopadu:
   Německý vpád do dosud neobsazené Francie.

 • 12.listopadu:
   Těžké noční námořní bitvy u Guadalcanalu.

 • 13.listopadu:
   Britové dobývají zpět Tobruk.

 • 15.listopadu:
   Další těžké noční námořní bitvy u Guadalcanalu.

 • 19.listopadu:
   Začátek velké ruské ofenzívy u Stalingradu ( operace Uran ).

 • 20.listopadu:
   Rommel vyklízí Benghází.

 • 25.listopadu:
   Rudá armáda zahajuje operaci Mars, která končí její drtivou porážkou.

 • 27.listopadu:
   Francouzi potápějí své loďstvo v Toulonu po německé okupaci jižní Francie.

 • 2.prosince:
   V Chicagu je spuštěn první atomový reaktor.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt