1941 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1941
 • 5.ledna:
   Britské jednotky porážejí Italy a dobývají Bardii.

 • 10.ledna:
   V Berlíně je podepsána Německo - sovětská hospodářská smlouva.

 • 19.ledna:
   Britské jednotky zahajují novou ofenzívu v Etiopii a Eritreji.

 • 21.ledna:
   Britové dobývají Tobruk.

 • 23.ledna:
   Protektorátní vláda vydala nařízení o pracovní povinnosti.

 • 6.února:
   Vznik německého Afrika Korpsu pod velením generála Rommela (operace Sonnenblume ), dobytí Benghází a El Agheily britskou Nilskou armádou.

 • 11.února:
   RAF podniká těžký nálet na Hannover.

 • 12.února:
   Rommel přijíždí do Tripolisu.

 • 2.března:
   Vstup německých jednotek do Bulharska.

 • 11.března:
   Vstupuje v platnost zákon USA o půjčce a pronájmu.

 • 26.března:
   Otevření Ústavu pro výzkum židovské otázky ve Frankfurtu nad Mohanem.

 • 27.března:
   „Pokyn číslo 25“, blesková válka proti Jugoslávii, spojená s útokem na Řecko. Dále pak oficiální návštěva japonského ministra zahraničních věcí Macuoky v Berlíně, stanovení data útoku Japonska na Singapur. Rovněž probíhá námořní bitva u Matapanu, mezi italským a britským námořnictvem. Bitva končí těžkou italskou porážkou.

 • 30.března:
   V projevu před více než 200 armádními veliteli vyhlašuje Hitler radikální vedení války, které nemá v historii obdoby ( rasově ideologická vyhlazovací válka na východě ), která není svázána normami válečného práva. Dále německo – italská protiofenzíva v Kyrenaice.

 • 5.dubna:
   Britské jednotky dobývají Addis Abebu.

 • 6.dubna:
   Začátek německého tažení proti Jugoslávii a Řecku.

 • 13.dubna:
   S výjimkou pevnosti Tobruk, která je od 8. dubna 1941 obklíčena, dobývají jednotky Afrika Korpsu zpět celé území Kyrenaiky včetně Sollumi. Dále pak Japonsko – sovětská smlouva o neutralitě.

 • 16.dubna:
   Zahájení tajných Americko – japonských jednání. Dále pak námořní bitva u Kerkenny ve Středozemním moři. Za cenu ztráty jednoho torpédoborce a 41 padlých, potápí Britové Italům tři torpédoborce a 5 nákladních lodí ( až 1 800 mrtvých Italů ).

 • 17.dubna:
   Kapitulace jugoslávské armády.

 • 2.května:
   Začátek vojenského konfliktu mezi Velkou Británií a iráckou vládou Gailaniho.

 • 10.května:
   Rudolf Hess odlétá do Velké Británie. Hess chce ještě před zahájením války proti Sovětskému svazu předložit britské vládě mírové návrhy. Jednání, které vyžaduje, se neuskuteční. Hess je zatčen.

 • 11.května:
   Hitler přijímá admirála Darlana v Berchtesgadenu, s obnovením programu „spolupráce“, však Hitler nesouhlasí.

 • 13.května:
   Hitlerův výnos o stanném právu na území obsazeném v rámci operace „ Barbarossa“, brutální zacházení s civilním obyvatelstvem, odporující lidským právům.

 • 27.května:
   Německá bitevní loď Bismarck, je potopena loděmi Royal Navy, při rozsáhlém nasazení německých zámořských válečných lodí v Atlantiku.

 • 30.května:
   Britské jednotky vstupují do Bagdádu.

 • 6.června:
   OKW vydává „komisařský rozkaz“: komisaři Rudé armády, kteří padnou do zajetí, mají být zneškodněni.

 • 8.června:
   Spojenci zahajují operaci Exporter. Útok směřuje proti jednotkám vichistické Francie v Sýrii a Libanonu. Po boku mimo jiné Svobodných Francouzů, či Britů, se operace zúčastní i československý 11. pěší prapor Východní.

 • 22.června:
   Zahájení překvapivého útoku německé armády na Sovětský svaz, Churchill v jednom rozhlasovém rozhovoru pozdraví Sovětský svaz jako „Spojence“.

 • 27.června:
   Obsazení Minsku, větší části Litvy a západní Ukrajiny Německem.

 • 29.června:
   Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu prohlašuje obranné boje proti německé invazi za „Velkou vlasteneckou válku“.

 • 30.června:
   U Brodů v SSSR končí do té doby největší střetnutí tankových jednotek v historii.

 • 4.července:
   Komunistická strana Jugoslávie ( generální tajemník Tito ) vyhlašuje ozbrojené povstání proti fašistickému obsazení Jugoslávie.

 • 7.července:
   Americké jednotky se vyloďují na Islandu, který je od 25. března 1941 zahrnut do širší operační zóny německých ponorek kolem Britských ostrovů.

 • 8.července:
   Hitler oznamuje své rozhodnutí srovnat Moskvu a Leningrad se zemí.

 • 14.července:
   Hitler nařizuje, aby se přednostně novou výzbrojí vybavovalo letectvo a námořnictvo, na úkor pozemní armády, protože tažení na východě již nyní považuje za vyhrané.

 • 16.července:
   Hitler prohlašuje, že německým válečným cílem na východě je rozdělení a vyplenění poraženého Sovětského svazu. Němci dobývají Smolensk. Návrh kardinála Bertrama, adresovaný říšskému ministerstvu spravedlnosti, na usmrcování duševně nemocných.

 • 21.července:
   Japonci vstupují na území jižní Indočíny.

 • 28.července:
   Biskup Clemens hrabě von Galen podává žalobu kvůli vraždění takzvaného neproduktivního obyvatelstva ve zdravotnických zařízeních.

 • 29.července:
   Dohoda s francouzským generálním guvernérem Indočíny o postoupení základen Japoncům.

 • 31.července:
   Göring pověřuje Heydricha „evakuací“ evropského Židovstva. Poprvé se objevuje otázka „konečného řešení“.

 • 1.srpna:
   Spojené státy vyhlašují ropné embargo proti všem agresorům.

 • 14.srpna:
   Podepsání Atlantické charty Rooseveltem a Churchillem, stanovení cílů Spojenců pro obnovení míru.

 • 16.srpna:
   Německé jednotky dobývají Nikolajev.

 • 25.srpna:
   Němci obsazují Dněpropetrovsk. Dále pak britské a sovětské jednotky vstupují na území neutrálního Íránu.

 • 28.srpna:
   Německé jednotky postupují k Tallinnu.

 • 2.září:
   V Moskvě probíhá jednání o spojeneckých dodávkách s vojenskou pomocí do Sovětského svazu.

 • 4.září:
   „Incident Greer“, německé ponorky se v Atlantiku pokusí torpédovat americký torpédoborec „Greer“.

 • 10. – 16.září:
   Německé jednotky obklíčí u Kyjeva na 500 000 vojáků Rudé armády.

 • 11.září:
   Roosevelt oznamuje rozkaz pohotovosti ke střelbě pro flotilu USA na plavidla mocností Osy, která vplují do vod amerického ochranného pásma.

 • 19.září:
   Německé jednotky dobývají Kyjev.

 • 27.září:
   Generál Catroux jmenovaný zástupcem de Gaulla, vyhlašuje nezávislost Syrské republiky. Dále pak je Reinhard Heydrich jmenován zastupujícím říšským protektorem v protektorátu Čechy a Morava.

 • 28.září. Reinhard Heydrich vyhlašuje v protektorátě Čechy a Morava stanné právo.

 • 29.září:
   Masová vražda asi 35 000 židovských obyvatel Kyjeva jednotkami SS v Babi Jaru.

 • 2.října:
   Zahájení německého útoku na Moskvu.

 • 8.října:
   Německé jednotky dobývají Mariupol u Azovského moře.

 • 12. – 15.října:
   Němci dobývají Kalugu a Kalinin.

 • 17.října:
   Japonská vláda premiéra Konoyeho odstupuje. Vzniká vojenský vládní kabinet pod vedením Tódžóa, pokus o obnovení jednání se Spojenými státy.

 • 19.října:
   Stalin vyhlašuje v Moskvě stav obležení.

 • 21.října:
   Čs. pěší prapor 11 Východní posiluje obranu Tobruku.

 • 7.listopadu:
   Letouny Luftwaffe potápí sovětskou nemocniční loď Armenia ( 5 000 mrtvých ).

 • 14.listopadu:
   Německou ponorkou je potopena britská letadlová loď HMS Ark Royal.

 • 15.listopadu:
   Zahájení druhé fáze útoku na Moskvu.

 • 18.listopadu:
   Britská ofenzíva v severní Africe.

 • 26.listopadu:
   Japonská flotila opouští domácí přístavy a vydává se na cestu k Pearl Harboru, kde sedmého prosince zaútočí na americkou tichomořskou flotilu.

 • 1.prosince:
   Japonská královská rada se definitivně rozhoduje pro válku se Spojenými státy, Velkou Británií a Nizozemím.

 • 4.prosince:
   Do terezínského ghetta přijíždí první židovský transport.

 • 5.prosince:
   Začátek sovětské protiofenzívy u Moskvy. Německý plán na bleskové dobytí Sovětského svazu končí neúspěchem.

 • 7.prosince:
   Japonský útok na základnu americké tichomořské flotily v Pearl Harboru.

 • 8.prosince:
   Spojené státy a Velká Británie vyhlašují válku Japonsku. Dále pak je založen vyhlazovací tábor Chelmno.

 • 10.prosince:
   Britská armáda obnovuje spojení s pevností Tobruk, do té doby obklíčenou jednotkami Osy.

 • 11.prosince:
   Německo a Itálie vyhlašují válku Spojeným státům americkým.

 • 23.prosinec:
   Německý Afrika Korps ustupuje z Benghází.

 • 24.prosince:
   Hongkong kapituluje. Japonské jednotky vstupují na území dobyté britské kolonie.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt