1939 – Druhá světová válka – druhasvetova.com
Události roku 1939
 • 14.března:
   Vznik samostatného Slovenského státu.

 • 15.března:
   Německá vojska překračují hranice okleštěné republiky.

 • 16.března:
   Vzniká Protektorát Čechy a Morava.

 • 17.března:
   V protektorátu začal platit výnos vrchního velitele německé armády von Brauchitsche týkající se jízdy vpravo.

 • 31.března:
   Vyhlášení britské záruky na Polsko. Záruka má Německo odradit od vyhrožování a agrese. K Velké Británii se připojuje i Francie.

 • 3.dubna:
   Hitler vydává pro Wehrmacht pokyn k přípravě operace „Fall Weiss“ ( přepadení Polska ). Útok má začít koncem srpna 1939.

 • 13.dubna:
   Záruka je rozšířena na Rumunsko a proti ambicím Itálie, která by chtěla ovládnout Balkán, také na Řecko a Turecko.

 • 28.dubna:
   Hitler vypovídá Německo – polský pakt o neútočení z roku 1934, stejně jako Německo – britskou námořní dohodu z roku 1935.

 • 11.května:
   U řeky Chalkyn vypuká bitva mezi sovětskými a japonskými vojsky.

 • 22.května:
   Uzavření Německo – italského vojenského svazku („ocelový pakt“) provází pompézní slavnostní akt.

 • 1.června:
   Do vzduchu se poprvé vznáší stíhací letoun Focke - Wulf Fw 190.

 • 23.srpna:
   Uzavření Německo – sovětského paktu o neútočení s tajnou doložkou ( oboustranné stanovení sfér zájmů v Polsku, resp. ve východní Evropě ).

 • 25.srpna:
   Rozšíření britských záruk pro Polsko na Britsko – polskou smlouvu o spojenectví.

 • 31.srpna:
   Příslušníci SS v polských uniformách fingují přepad německé vysílací stanice v Gliwicích. Přepad využívá Hitler jako záminku k útoku na Polsko.

 • 1.září:
   V 04:45 hodin začíná německý útok na Polsko bez jakéhokoli vyhlášení války. Dále pak provádí nacistické bezpečnostní složky v protektorátě Čechy a Morava zatýkací akci Albert der Erste.

 • 2.září:
   Francie a Velká Británie vyhlašují všeobecnou mobilizaci.

 • 3.září:
   Zhroucení polských linií na řece Mlawě. Velká Británie a Francie požadují bezpodmínečné stažení německých vojsk z Polska a po vypršení stanovené lhůty, na základě spojeneckých dohod uzavřených s Polskem, vyhlašují Německu válku. Německá ponorka potápí bez varování britský dopravní parník Athenia.

 • 5.září:
   Porážka polské armády Pomoří. Počátek pádu obrany Polska. Dále pak vyhlašují vlády USA a Japonska neutralitu v evropské válce.

 • 6.září:
   Obsazení Krakova. Začíná symbolická a územně omezená francouzská ofenzíva v Sársku. Britové vyhlašují námořní blokádu Německa. Dále pak vyhlašuje Jihoafrická republika nacistickému Německu válku.

 • 14.září:
   Varšava je obklíčena.

 • 17.září:
   Sovětská armáda obsazuje nebráněné východní části Polska.

 • 27. – 28.září:
   Varšava kapituluje. Jednotky SS ihned začínají s raziemi proti Židům a jiným „nepřátelům Říše“.

 • 28.září:
   Německo – Sovětská smlouva o hranicích a přátelství – rozdělení dosavadního polského státu.


 • 29.září:
   Kapitulace pevnosti Modlin.

 • 30.září:
   Ústup francouzských vojsk na francouzské území.

 • 2.října:
   Na poloostrově Hel kapitulují polští obránci.

 • 6.října:
   Kapitulace posledních polských jednotek u Kocku a Lublinu. Dále Hitlerův projev v říšském sněmu s „ mírovou nabídkou“ na základě nového statutu quo. Návrh je odmítnut Francií ( 10. 10. ) a Velkou Británií ( 12. 10. ). Také zahájení přesidlování, Pobaltští Němci ze států spadajících do sovětské zájmové oblasti jsou odesíláni do Říše a do bývalého severozápadního Polska.

 • 8.října:
   Rozdělení Polska. Hitler svým výnosem začlenil do území „Velkoněmecké říše“ ty části Polska, které podle versailleské mírové smlouvy z roku 1919 Německo ztratilo.

 • 11.října:
   Britský expediční sbor zaujímá bojové postavení u Lille. Rovněž zahájení ( bezvýsledných ) jednání mezi Sovětským svazem a Finskem o postoupení strategicky významných prostorů Rudé armádě.

 • 12.října:
   První deportace židovských občanů z německé říše a protektorátu Čechy a Morava na území obsazeného Polska.

 • 14.října:
   Německá ponorka, pod velením kapitána Günthera Priena proniká do zálivu Scapa Flow a potápí britskou bitevní loď Royal Oak s 833 muži na palubě. Jedná se o první skvělý úspěch německé námořní války proti Velké Británii.

 • 18.října:
   Z Ostravy je v rámci akce Nisko vypraven první židovský transport.

 • 23.října:
   Hitler zastavuje program vývoje raketové techniky, řízený Wernerem von Braunem.

 • 25.října:
   Zbývající části Polska jsou označeny jako Generální gouvernement a svěřeny civilní správě.

 • 26.října:
   Josef Tiso se stává prezidentem samostatného Slovenského státu.

 • 28.října:
   V Praze jsou při demonstracích zastřeleni medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček.

 • 1. – 2.listopadu:
   Po zorganizování pseudoplebiscitu jsou východní části Polska začleněny do Sovětského svazu.

 • 8.listopadu:
   Neúspěšný atentát na Hitlera v mnichovské pivnici.

 • 15.listopadu:
   V Praze se uskutečňuje pohřeb Jana Opletala.

 • 20.listopadu:
   Probíhá první německé vzdušné minování. Hydroplány shazují miny u britského východního pobřeží.

 • 21. – 27.listopadu:
   Útok německých bitevních lodí Gneisenau a Scharnhorst proti britským námořním hlídkám. Útok má uvolnit cestu pro plavbu bitevní lodi Admiral Graf Spee do jižního Atlantiku.

 • 29.listopadu:
   Přerušení diplomatických vztahů mezi Finskem a Sovětským svazem.

 • 30.listopadu:
   Po sovětském útoku na široké frontě, bez vyhlášení války, začíná Sovětsko – finská zimní válka.

 • 13.prosince:
   Námořní bitva v ústí Rio de la Plata mezi třemi britskými křižníky a německou bitevní lodí Admiral Graf Spee. Po těžkém bojovém poškození německá loď vplouvá do přístavu Montevideo.

 • 14.prosince:
   Vyloučení Sovětského svazu ze Společnosti národů kvůli přepadení Finska.

 • 17.prosince:
   Přes Hitlerův rozkaz k vyplutí na moře, je loď Admiral Graf Spee potopena vlastní posádkou.

 • 11. – 28.prosince:
   Porážka sovětských vojsk u Soumussalmi. Sovětská ofenzíva se zastavuje.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt