Lidice – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Lidice

Zodpovědnost: Německo

Místo: Obec Lidice poblíž Kladna ( Protektorát Čechy a Morava )

Doba: červen 1942

( Těla 172 mužů, zavražděných u zdi Horákova statku v Lidicích )

Dne 27. května 1942 byl na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha spáchán atentát, který provedli českoslovenští parašutisté vysazení nad Protektorátem Čechy a Morava a kterému Heydrich týden na to podlehl. Na základě pouhého podezření, že původci atentátu měli jakési spojení s hornickou obcí Lidice, tuto vesnici západně od Prahy na Hitlerův rozkaz 9. června 1942 večer obklíčily útvary policie, Wehrmachtu a SD. Dle jejich vlastních hlášení tam popravčí četa ve složení 1 důstojník, 2 poddůstojníci a 20 vojáků postřílela 172 mužů. K tomu přibylo dalších 11 dělníků, kteří se vrátili z odpolední směny a 15 už dříve uvězněných rodinných příslušníků československých vojáků sloužících v Anglii.

Ze žen transportovaných do koncentračního tábora Ravensbrück ( těch bylo celkem 184 ) a do různých věznic ( těch bylo 11 ) se po válce vrátilo 143, ze zavlečených dětí ( kterých bylo 98 ) jich 8 bylo předáno rodinám příslušníků SS k poněmčení, z ostatních bylo po roce 1945 možno identifikovat pouhých 16. Operace, které velel Hauptsturmführer SS Max Rostock ( roku 1951 popraven ), skončila úplným vyhlazením Lidic. Masakr ještě víc vyostřil i tak značné napětí v Protektorátu. Lidice se podobně jako Oradour – sur – Glane ve Francii staly symbolem nacistické hrůzovlády. Po válce byla vesnice nedaleko původního místa znovu postavena. V dějišti likvidační akce je dnes památník.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt