Třída Gato – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Třída Gato

Základní technické údaje: Třída Gato

Výtlak: 1 525 t na hladině, 2 415 t pod hladinou, rozměry: délka 95,02 m, šířka 8,31 m, ponor 4,65 m, pohon: čtyři diesely o výkonu 4 026,8 kW ( 5 400 bhp ), čtyři elektrometry o výkonu 2 043 kW ( 2 740 HP ), dva hřídele, rychlost: 20 uzlů na hladině a 8,5 uzlu pod hladinou, dosah: 21 316 km při rychlosti 10 uzlů na hladině a 175 km při rychlosti 5 uzlů pod hladinou, výzbroj: jedno 127 mm dělo a deset 533 mm torpédometů ( šest na přídi, čtyři na zádi ) s 24 torpédy, posádka: 80 důstojníků a mužů

Z nové třídy S vyvinuli Američané ponorky třídy T, kterých spustili na vodu tucet během pouhých 13 měsíců, většinou v roce 1940. Lišily se především dvěma dalšími torpédomety na přídi ( celkem 10 ) a později náhradou starších 101,6 mm nebo v některých případech 76,2 mm děl speciálně upraveným 127 mm palubním dělem. Tento postupný vývoj byl úspěšný a vyústil v pravý čas v ponorku s přijatelnými vlastnostmi pro tichomořské válčiště. Nezbytností byla dlouhá vytrvalost a soběstačnost. Vzhledem k překonávaným vzdálenostem byly plavby mnohem delší než na evropském válčišti a pro pokrytí rajónu byl potřebný větší počet ponorek.

Tak byla zahájena hromadná výroba třídy Gato, zdokonalené třídy T. První jednotka USS Drum ( SS 228 ) byla dokončena krátce před vypuknutím bojů. Oficiálně mohly působit do hloubky 91 m, ale často se ponořovaly hlouběji. Starší čluny měly rozměrnou věž masivního vzhledu, podobnou předválečným konstrukcím. Ty se brzy zmenšovaly při různých opravách, ale i po výrazném snížení nástavby se nad palubou tyčily vysoké stožáry ( trojzubce ), obsahující dlouhé periskopy. Přestože působily na hladině více než by bylo možné v evropských vodách, postupně nashromáždily různé sestavy samočinných zbraní, předpisových i nepředpisových a nástavby byly opatřeny různými plošinami a balkóny pro jejich umístění. Objevila se dokonce i další palubní děla hlavní ráže, jen aby zásoba 24 torpéd vydržela co nejdéle.

Po stavbě 73 člunů byl trup tajně zdokonalen použitím vysokopevných ocelí a změnou průřezu, takže oficiální limit hloubky ponoru se zvýšil na 122 m. Bylo objednáno neméně než 256 jednotek třídy Balao, ale dokončeno bylo jen 122 a dalších 10 nedokončených trupů bylo sešrotováno. Celá tato skupina tvořila páteř ponorkových sil US Navy za války, dosáhla významných úspěchů a utrpěla 29 ztrát. Po válce bylo mnoho z nich modernizováno s využitím německých vzorů v rámci programu GUPPY a zůstaly hlavní složkou ponorkového loďstva až do zavedení jaderných ponorek. Mnohé byly odprodány jiným zemím a některé slouží dosud.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt