Nová třída S – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Nová třída S

Základní technické údaje: Nová třída S ( skupina Salmon )

Výtlak: 1 440 t na hladině, 2 200 t pod hladinou, rozměry: délka 93,88 m, šířka 7,98 m, ponor 4,34 m, pohon: sdružená jednotka se čtyřmi diesely o výkonu 4 101,4 kW ( 5 500 bhp ), čtyři elektromotory o výkonu 1 983,6 kW ( 2 260 HP ), dva hřídele, rychlost: 21 uzlů na hladině a 9 uzlů pod hladinou, dosah: 18 532 km při rychlosti 10 uzlů na hladině a 158 km při rychlosti 5 uzlů pod hladinou, výzbroj: jedno 76,2 mm dělo ( později u většiny jednotek zesílená na jedno 101,6 mm dělo a osm 533 mm torpédometů ( čtyři na přídi a čtyři na zádi ) s 24 ( později 20 torpédy ), posádka: 75 důstojníků a mužů

Tyto ponorky jsou známy jako nová třída S, protože první jednotky poněkud chaoticky přebíraly vlajky člunů staré třídy S, která byla dosud ve výzbroji. Celkem bylo postaveno 16 člunů ve dvou velmi podobných skupinách. Jejich konstrukce úzce navazovala na předchozí 1 320 tunovou třídu P a lišila se především objemnější zádí pro umístění čtyř torpédometů místo dvou. Čluny tříd P a S byly prvními celosvařovanými ponorkami US Navy. Přestože šlo o nově vyvíjenou technologii, byly dobře zpracovány, jak dokázalo přežití USS Salmon ( SS 182 ), prvního člunu nové třídy S, skupiny 1, kterou zasypaly hlubinnými pumami čtyři japonské doprovodné lodě poté, co torpédovala poblíž Kjúšú tankovou loď. Kombinace tlakových vln a účinku tlaku vody při ponoření hluboko pod konstrukční hloubku ponoru promáčkla trup mezi žebry, ale ponorka se dovlekla domů. Jako neopravitelná šla pak do šrotu. Dvojitý trup amerických ponorek poskytoval ochranu, pokud v balastních a palivových nádržích zůstával nad hladinou kapaliny volný prostor.

Některé byly osazeny kombinovaným pohonným systémem, kdy dva přední diesely přímo poháněly generátory a oba zadní byly propojeny na hřídele společnou převodovkou se dvěma elektromotory na každý hřídel. Přes svou složitost se toto uspořádání osvědčilo. Dvanáct zásobních torpéd bylo umístěno uvnitř tlakového trupu a další čtyři zevně pod pláštěm, kde byly zranitelné hlubinnými pumami. Místo každého torpéda v trupu mohly být neseny dvě miny, kladené z torpédových rour. Původně byly čluny vyzbrojeny 76,2 mm dělem, které bylo u většiny z nich nahrazeno dělem ráže 101,6 mm. Při válečných přestavbách byly objemné věže zmenšeny do podobného tvaru, jako u pozdějších tříd.

Do nové třídy S, skupiny 2 patřila také USS Squalus ( SS 192 ), která šla ke dnu po poruše ventilu při zkouškách v květnu 1939. Po vyzvednutí a opravě přežila válku jako USS Sailfish. USS Swordfish ( SS 193 ) si týden po vypuknutí války připsala první potopenou japonskou obchodní loď.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt