Třáda Saphir – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Třída Saphir

Základní technické údaje: Třída Saphir

Výtlak: 761 t na hladině a 925 t pod hladinou, rozměry: délka 65,90 m, šířka 7,12 m, ponor 4,30 m, pohon: dva diesely o výkonu 969,4 kW ( 1 300 bhp ) a dva elektromotory o výkonu 820,3 kW ( 1 100 HP ), dva hřídele, rychlost: 12 uzlů na hladině a 9 uzlů pod hladinou, dosah: 12 970 km při rychlosti 7,5 uzlu na hladině a 148 km při rychlosti 4 uzlů pod hladinou, výzbroj: jedno 75 mm dělo, tři 550 mm torpédomety ( dva na přídi a jeden na zádi ), dva 400 mm torpédomety na otočné lafetě a 32 min, posádka: 45 důstojníků a mužů

třída saphir.jpg

Podobně jako Royal Navy měli také Francouzi šestičlennou třídu minonosných ponorek, třídu Saphir z let 1925 – 1929. Byly mnohem menší než britské čluny, protože byly určeny k akcím ve Středozemním moři. Také v tomto případě, když mina schopná vypuštění ze standardní torpédové roury ještě nebyla vyvinuta, byla konstrukce trupu podřízena uložení min. Projekt byl dílem známého konstruktéra ponorek Normanda, ale vycházel z britských mininosných ponorek třídy E z let 1914 – 1918. Ty měly 16 svislých šachet umístěných v rozšířeném prostoru mezi oběma trupy, ve čtyřech skupinách po čtyřech a každá z nich obsahovala dvě miny. Slabinou celého systému byla speciální konstrukce min. Britové jej opustili ve prospěch kladení min ze zádě a jejich umístění pod horním pláštěm.

V letech 1937 – 1938 měly následovat čtyři jednotky prodloužené verze, pojmenované opět podle drahokamů jako třída Emeraude. Díky prodloužení o téměř 7 metrů měly nést o 25% více min, ale položení kýlu se dočkala pouze sama Emeraude, která byla během okupace zničena na skluzu. Z ponorek třídy Saphir tři ukořistil nepřítel v Bizertě a jednu ( Diamant ) potopila vlastní posádka v Toulonu. Rubis a Perle působily po celou dobu 2. světové války ( druhá z nich byla omylem potopena britskými letouny v červenci 1944 ) pod vlajkou Svobodných Francouzů. Rubis zahájil své působení u britské Home Fleet v dubnu 1940 kladením min v norských vodách. Od té doby do konce roku 1944 podnikl neméně než 22 úspěšných akcí, většinou s cílem přerušit nepřátelské příbřežní obchodní trasy. Mezi celkem 15 lodí zničených jeho minami patří několik skandinávských lodí s nákladem železné rudy pro Německo, jedna minolovka a čtyři malá protiponorková plavidla. Jednu finskou loď se mu podařilo potopit torpédem.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt