Partyzáni za 2. světové války – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Partyzáni za 2. světové války

Civilisté nebo bojovníci nenáležející k pravidelným vojenským jednotkám, kteří v operačním prostoru nebo na okupovaných územích jednotlivě nebo ve skupinách vedou ze zálohy ozbrojený boj proti nepříteli, se označují jako partyzáni. Pokud upadnou do zajetí, nezachází se s nimi jako s válečnými zajatci, neboť se jim nedostává statusu kombatantů ve smyslu mezinárodního práva. Partyzáni se za 2. světové války vyskytovali ve všech zemích okupovaných státy Osy, ale zatímco na mnoha územích, například ve Francii, v Řecku, v Polsku, na Slovensku vystavili pravidelné vojsko vážným problémům až v letech 1943 – 1944, v Sovětském svazu a v Jugoslávii se jejich úderná síla rozvinula velmi rychle.

sovětští partyzáni.jpg

( Sovětští partyzáni dosáhli v létě 1944 počtu až 250 000 mužů )

Zpočátku se rekrutovali hlavně z rudoarmějců, kteří zůstali za frontou, z uprchlých válečných zajatců a čím dál víc také z civilistů, mezi nimiž bylo i mnoho žen. Za rok 1943 hlásili sovětští partyzáni 11 000 explozí na železnicích, 9 000 vykolejených transportních vlaků, přitom bylo údajně zničeno nebo poškozeno na 6 000 lokomotiv a 40 000 vagónů a rovněž bylo zničeno na 22 000 německých vozidel všech typů. Na počátku roku 1944 operovalo za německými liniemi přes 250 000 sovětských partyzánů, kteří sehráli významnou roli hlavně při zhroucení skupiny armád Střed v létě 1944 při sovětské operaci Bagration. Německá okupační moc byla vůči aktivitám partyzánů zcela bezmocná a pokoušela se ovládnout situaci brutálním odstrašovacím terorem, jenž ovšem postrádal taktický koncept.

Partyzáni a jejich pomocníci byli stříleni nebo věšeni, vesnice, v nichž nalezli skutečný nebo údajný úkryt, či zbraně, byly většinou srovnány se zemí a jejich obyvatelé povražděni. Síla partyzánů přesto rostla, v Jugoslávii i v souvislosti s přílivem cizinců a se spojeneckou materiální a vojenskou pomocí, shazovanou z letadel, takže při příchodu Rudé armády mohli všude přejít do protiútoku a okupanty vyhánět z měst i z celých oblastí. Po invazi Spojenců 6. 6. 1944, německé branné moci ve Francii zle zatápěli bojovníci francouzského hnutí odporu. V Itálii bylo jen v létě 1944 zabito podle údajů Wehrmachtu 12 582 banditů. K formování partyzánského hnutí vyzývali nacističtí mocipáni v Německu ještě krátce před koncem války. Do řad Werwolfu se však obyvatelstvo unavené válkou nijak nehrnulo.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt