Hrabě Folke Bernadotte – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Hrabě Folke Bernadotte 2. 1. 1895 – 17. 9. 1948

Folke Bernadotte.jpg

Bernadotte se narodil v roce 1895 ve Stockholmu. Tento ženatý otec čtyř synů, byl synovcem švédského krále Gustava V. a místopředsedou švédského Červeného kříže. Díky svému postavení byl schopen zařídit v Gotheburgu v říjnu 1943 a poté i v září 1944 výměnu nemocných a invalidních německých a britských válečných zajatců. V únoru 1945 zařídil transport dánských a norských politických vězňů a navázal spojení s Říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem.

 Himmler se rozhodl, že se na něho obrátí s podmínkami pro uzavření dohody se Spojenci. V noci z 23. na 24. dubna 1945 navrhl Himmler západním Spojencům  kapitulaci pod podmínkou, že válka proti Sovětskému svazu bude pokračovat. Bernadotte souhlasil, že návrh doručí, ale Spojenci jej nepřijali. Dne 27. dubna 1945 se Bernadotte vrátil a sdělil Himmlerovi, že Spojenci návrh zamítli. Tuto epizodu vylíčil v knize Opono padá. Hrabě Folke Bernadotte zemřel pouhé tři roky po válce v roce 1948 v Jeruzalémě v Izraeli, když na něj sionistická skupina Lechi podnikla atentát.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt