Henry Morgenthau – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Henry Morgenthau 11. 5. 1891 – 6. 2. 1967

Henry Morgenthau.jpg

Morgenthau se narodil v roce 1891 v New York City. Od roku 1934 do konce 2. světové války působil v Rooseveltově vládě jako ministr financí. Za války bylo jeho prvořadou povinností financovat mamutí válečné hospodářství a válečnou výrobu a zároveň zabránit odpovídajícímu růstu inflace. Toho dosáhl vysokým zdaněním a prodejem obranných ( později válečných ) obligací. Před vypuknutím války na Dálném východě rovněž zmrazil na příkaz prezidenta Roosevelta 26. července 1941 japonská aktiva a zavedl ekonomická opatření namířená proti mocnostem Osy. Zahájil také realizaci programu Lend – Lease.

Na konferenci v Quebecu v září 1944 navrhl Morgenthau plán, který měl vyřešit diskutovanou otázku poválečného osudu Německa. Podle tohoto plánu se Německo mělo stát agrární zemí a většina jeho průmyslových podniků měla být demontována. Německo mělo být zmenšeno a rozděleno na dva menší státní útvary – jihoněmecký a severoněmecký stát. Mělo být internacionalizováno Porýní, Porúří, Vestfálsko, severní pobřeží a baltsko – severomořský kanál. Měla být zastavena veškerá těžební činnost.

Prezident Roosevelt plán původně podepsal, později však z podnětu C. Hulla a H. Stimsona 22. září 1944 podpis odvolal a plán byl nakonec zamítnut. Plán podporoval i Winston Churchill, jeho vláda však byla proti. Tak se stalo, že když informace o plánu unikly na veřejnost, rychle se ho spolu s Rooseveltem zřekl. Morgenthau byl žid a tato skutečnost poskytla nacistickému ministru propagandy Josefu Goebbelsovi příležitost odvolávat se na jeho osobu i plán ve své propagandě, když Němce varoval před tím, co by se stalo, kdyby Německo kapitulovalo. Henry Morgenthau zemřel v roce 1967 v New York City.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt