Omar Nelson Bradley, generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generál Omar Nelson Bradley 12. 2. 1893 – 8. 4. 1981

Omar Bradlay.JPEG

Omar Bradley se narodil roku 1893 v Clarku v Misssouri. Absolvoval vojenskou akademii Spojených států ve West Pointu v roce 1915. Z jeho třídy vzešlo 59 generálů a on sám ( spolu s Eisenhowerem ) dosáhl nejvyšší hodnosti – generála armády. V době mezi 1. a 2. světovou válkou vyučoval a studoval. První polní velení mu bylo svěřeno v roce 1943 v rámci operace Torch v severní Africe, kde se osvědčil v bitvách v Tunisku a poté na Sicílii. Nato byl přeložen do Velké Británie, kde se jako velitel 1. armády Spojených států zúčastnil příprav a provedení invaze do Francie v červnu 1944 a prvních bitev na evropském kontinentě, z nichž obzvláště pamětihodná byla jeho účast na osvobození Paříže 25. srpna 1944.

V červenci 1944 naplánoval operaci Cobra, jejímž cílem bylo využít vybojovaného předmostí v Normandii k rychlému postupu do Francie a dál do Německa. Koncem léta se stal velitelem 12. armádní skupiny Spojených států, která se postupně rozrostla na největší uskupení vojáků, jakému kdy americký generál velel. V této funkci řídil operace, jež postupně probíhaly na území Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemí, Německa a Československa až do konce 2. světové války, kdy se jeho vojska setkala na řece Labi se sovětskými.

Do období, kdy velel 12. armádní skupině Spojených států, spadají jeho spory s polním maršálem Montgomerym, které vrchní velitel, generál Eisenhower, obvykle řešil s přihlédnutím k britskému veřejnému mínění ve prospěch Brita. Došlo k nim jednak v souvislosti s rozhodováním o nešťastné Montgomeryho operaci Market Garden a potom v době bitvy v Ardenách, jejíž největší tíhu nesl na začátku právě Bredley. Jeho povýšení na čtyřhvězdičkového generála po této bitvě bylo jistým druhem kompenzace za to, že jeho 1. armáda byla tehdy dočasně podřízena Montgomeryho 21. armádní skupině.

V březnu 1945 se Bredleymu podařilo využít pamětihodného obsazení mostu u Remagenu k proniknutí do průmyslového jádra Porúří. Vytvořil tak jižní klepeto obkličovacího manévru, který vyústil v zajetí 300 000 německých vojáků. V den vítězství se Bradleyho 12. armádní skupina skládala ze čtyř armád – 1., 3., 9. a 15. a dosáhla počtu 1,3 milionu mužů. Po válce sloužil mimo jiné jako první předseda Výboru spojeneckých náčelníků štábů v letech 1949 – 1953. V této funkci zabránil generálu MacArthurovi rozšířit válku v Koreji na válku s Čínou. Dne 22. září 1950 byl povýšen na generála armády ( pětihvězdičkového ) jako pátý a poslední důstojník, který dosáhl této hodnosti ve 20. století. Z aktivní služby odešel v roce 1953.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt