Cordell Hull – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Cordell Hull 2. 10. 1871 – 23. 7. 1955

Cordell Hull.jpg

Hull se narodil v roce 1871 v Pickett County v Tennessee. V letech 1933 – 1934 působil jako ministr zahraničí v Rooseveltově vládě. Byl to přesvědčený internacionalista a sehrál významnou roli při zakládání Organizace spojených národů. Před americkým vypovězením války Japoncům se Hull podílel na zdlouhavých jednáních s Japonskem, která začala v červenci 1941 a týkala se situace na Dálném východě. Byl ve výhodě, protože veškeré japonské zprávy z Tokia do Washingtonu byly dekódovány a věděl, že se Japonci připravují na válku.

V září 1941 přesvědčil prezidenta Roosevelta, aby se nesetkal s japonským ministerským předsedou Konoem, protože se domníval, že je třeba dosáhnout nejdříve diplomatické dohody, která by připravila půdu. Závěrečné stádium vyjednávání bylo zahájeno 22. listopadu 1941, kdy Američané a Japonci zvažovali návrh prozatímní smlouvy, která stanovila časový rozvrh stažení Japonců z Indočíny a poté i z Číny. To mohlo situaci zachránit. Japoncům však návrh nevyhovoval. Po konzultacích s prezidentem podal Hull definitivní požadavek na stažení Japonců z asijské pevniny. Ten byl pro Japonce nepřijatelný, a proto Hullovi dvě hodiny po zahájení útoku na Pearl Harbor předali deklaraci o vypovězení války.

Roosevelt řídil za války značný podíl amerických zahraničních záležitostí sám prostřednictvím zvláštních vyslanců Hopkinse a Harrimana. Hull se s prezidentem setkával pouze jedenkrát týdně. Měl však své vlastní zájmy a snažil se získat na svou stranu vichistický režim ve Francii, což vedlo k dohodě s admirálem Darlanem v listopadu 1942. Ta poznamenala americké vztahy s hnutím Svobodných Francouzů generála De Gaulla. Až do srpna 1943 odmítal Hull De Gaullův Výbor národního osvobození uznat. Hull měl chatrné zdraví, přesto však vedl v říjnu 1943 americkou delegaci na konferenci ministrů zahraničí v Moskvě, která vyřešila řadu poválečných problémů. Vykonal také mnoho pro svolání konference v září – říjnu 1944 do Dumbarton Oaks, na níž se diskutovalo o koncepci navrhované Organizace svobodných národů. Brzy poté Hull odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. V roce 1945 obdržel Nobelovu cenu za mír. Zemřel v roce 1955 ve Washingtonu.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt