Andrej vyšinskij – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Andrej Vyšinskij 10. 12. 1893 – 22. 11. 1954

Andrej Vyšinskij.jpg

Andrej Vyšinskij se narodil v roce 1893 v Oděse. V letech 1940 – 1949 působil jako náměstek ministra zahraničí a byl nejbližším podřízeným Vjačeslava Molotova. Původním povoláním byl právník, stal se horlivým stalinistou a často přednášel a psal o Stalinově právní teorii a praxi. Ve 30. letech působil jako veřejný žalobce při neblaze proslulých soudních procesech a s vlastizrádci. Jako náměstek ministra se zabýval především řízením vlád v zemích, které ovládal Sovětský svaz.

V červnu 1940 vytvořil prozatímní vládu v Lotyšsku, která tam dohlížela na volby nového režimu. Vyšinskij působil také jako Molotovův mluvčí ve věci sovětské politiky vůči Polsku a během varšavského povstání oznámil, že spojenecké oddíly směřující na pomoc Varšavě nedostanou povolení použit sovětských letišť, takže se do obleženého města nemohla dostat prakticky žádná pomoc. V únoru 1945 naléhal na rumunského krále Michala, aby rozpustil Radescův smíšený kabinet a nahradil jej komunistickou vládou v čele s Grozou.

V letech 1943 – 1945 byl Vyšinskij sovětským představitelem ve spojenecké komisi pro Středomoří a v roce 1945 se zúčastnil konference na krymské Jaltě. Po celá tato léta si Vyšinskij udržel Stalinovu naprostou důvěru a poskytoval mu zprávy za Molotovovými zády. Andrej Vyšinskij zemřel v roce 1954 v americkém New Yorku.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt