Rumunský král Karel II. – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Rumunský král Karel II. 15. 10. 1893 – 4. 4. 1953

Rumunský král Carol II.jpg

Budoucí král Karel II. se narodil v roce 1893 v Sinaie ( měl ještě šest dalších sourozenců ). Byl nejstarším synem krále Ferdinanda I. Měl dvě manželky, s každou z nich zplodil syna. Jeho druhá žena Helena Řecká a Dánská mu porodila syna Michala, budoucí krále. Karel byl znám svojí touhou po ženách a ta se mu později nevyplatila, když byl v roce 1927 zbaven svých nástupnických práv na rumunský trůn. Místo něj byl králem zvolen jeho teprve 6letý syn Michal, za kterého však vládla regentská rada. Karel následně opustil zemi a odcestoval do Francie, ale o tři roky později se vrátil a svoje jmenování králem si vynutil. Králem byl prohlášen 8. června 1930. Následně zavedl v Rumunsku královskou diktaturu.

V roce 1940, bylo Rumunsko donuceno na nátlak předat Sovětskému svazu území Besarábie a Severní Bukoviny, v té době, však v zemi vládl osobní diktaturou maršál Ion Antonescu. Tyto události však vedly k abdikaci Karla II. a králem byl tak opět jmenován jeho syn Michal. Karel poté Rumunsko definitivně opustil a se svým synem se již nikdy nespatřil. Karel II. odjel do Portugalska, kde také 4. dubna 1953 v Estorilu zemřel. V roce 2003 byly jeho ostatky vyzvednuty a převezeny do Cuerta de Arges v Rumunsku.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt