Ion Antonescu, maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Maršál Ion Antonescu 15. 6. 1882 – 1. 6. 1946

Ion Antonescu.jpg

Ion Antonescu se narodil v roce 1882 v Pitesti. Do armády vstoupil v roce 1904. Absolvoval vojenskou školu kavaleristů v Crainu a Jasích. V roce 1911 dokončil vojenskou akademii. Během 1. světové války sloužil jako náčelník štábu armády v Bessarábii. V meziválečném období, v letech 1922 – 1926 působil jako vojenský atašé ve Francii a ve Velké Británii a v roce 1933 se stal náčelníkem generálního štábu. V roce 1934 byl dokonce jmenován ministrem obrany. Byl rumunským nacionalistou a příznivcem fašistické Železné gardy. Po strmé politické a vojenské kariéře byl v září 1940 jmenován předsedou bukurešťské vlády. Poté donutil abdikovat krále Karla II. a po německém a italském vzoru se prohlásil za Conducatora ( vůdce ). Nastolil osobní diktaturu a přivedl Rumunsko do tábora mocností Osy, když 23. listopadu 1940 podepsal připojení Rumunska k Paktu tří.

Už v říjnu 1940 souhlasil s tím, aby oblasti Rumunska důležité pro válečné účely, například naftová pole v Ploješti byly kontrolovány německými jednotkami a pozval do země téměř 20 000 německých instruktorů a specialistů, kteří měli zmodernizovat a vycvičit rumunskou armádu. Při návštěvě Berlína 12. června 1941, přislíbil Adolfu Hitlerovi účast Rumunska na německém útoku proti Sovětskému svazu ( operace Barbarossa ).

Jeho hlavním motivem bylo získání ztracených území Besarábie a Severní Bukoviny, které byly v roce 1940 postoupeny Stalinovi. Rumunské jednotky byly v rámci tažení do Sovětského svazu podřízeny německé armádní skupině Jih a postupovaly na Ukrajinu. Ze států Osy bojovalo na východní frontě hned po Němcích, nejvíce Rumunů. V listopadu 1942, po úspěšné sovětské protiofenzívě Uran, která vedla k obklíčení německé 6. a části 4. tankové armády, byly téměř zničeny i 3. a 4. rumunská armáda. Do roku 1943 přišel Antonescu o dvě třetiny své armády ( dohromady to bylo 27 divizí a brigád ). V létě 1944 se Rudá armáda probojovala na hranice Rumunska a to konečně vedlo k Antonescově pádu. Sověty byl zatčen v srpnu 1944, kteří ho poté předali rumunským úřadům. Ty ho v roce 1946 odsoudily k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán 1. června 1946 ve věznici Jilava v Bukurešti.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt