Wilhelm Orlik-Rückemann, brigádní generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Brigádní generál Wilhelm Orlik – Rückemann 1. 8. 1894 – 18. 10. 1986

Wilhelm Orlik - Rückemann.PNG

Rückemann se narodil roku 1894 ve Lvově. Studoval polytechniku ve Lvově a po jejím ukončení se stal nejprve členem Zarzewia a potom Střeleckých družin. Po vypuknutí 1. světové války bojoval od srpna 1914 do července 1917 v polských legiích Józefa Pilsudského, poté by vtělen do rakousko – uherské armády, z té však zběhl. Po útěku pracoval v konspiraci na Ukrajině jako člen Polské vojenské organizace, kde organizoval oddíly Polského vojska. Na přelomu let 1918/1919 byl v ukrajinském zajetí. Poté od července 1920 přechodně velitelem 2. pěšího pluku polských legií, později, v roce 1921 se stal velitelem 1. tankového pluku.

V letech 1921 – 1922 pracoval jako inspektor na odboru pěchoty ministerstva války .Od listopadu roku 1922 sloužil znovu jako velitel 1. tankového pluku. Dne 15. srpna 1924 povýšil do hodnosti plukovníka. Od roku 1927 do roku 1928 sloužil jako velitel brigády KOP, poté byl čtyři roky velitelem 23. pěší divize a od března 1932 do listopadu 1938 byl velícím důstojníkem 9. pěší divize. Dne 1. ledna 1933 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Od prosince 1938 do srpna 1939 sloužil jako zástupce velitele KOP ( Sbor ochrany pohraničí ) a poté mu dokonce sám velel. Od 17. září do 29. září bojoval se svými jednotkami proti sovětským jednotkám, které zaútočily na polskou východní hranici. Vinou šťastných náhod se dostal po konci polského tažení složitou cestou do Londýna, kde sloužil jako štábní důstojník. Po 2. světová válce se vrátil zpět do své vlasti, odkud však už v roce 1947 emigroval znovu do Velké Británie. Wilhelm Orlik – Rückemann nakonec odjel v roce 1972 do Otavy v Kanadě, kde také dne 18. října 1986 zemřel.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt