Karel Willem Frederik Marie Doorman, kontraadmirál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Kontraadmirál Karel Willem Frederik Marie Doorman 23. 4. 1889 – 27. 2. 1942

Doorman se narodil v roce 1889 v Utrechtu. Příběh zásahu Karla Doormana, nizozemského námořního důstojníka, do průběhu 2. světové války je příkladem toho, jak ve vypjatých historických okamžicích vznikají legendy. Legendy, které i po smrti toho, s kým byly při své vzniku spjaty, žijí dále a podporují vznešenou ideu, za kterou jejich původce možná položil život. Karel Doorman byl námořním důstojníkem od roku 1910. Za 1. světové války a po ní pomáhal rozvíjet nizozemské válečné námořní letectvo. V roce 1937 se stal velitelem námořního letectva Královského nizozemského loďstva v tehdejší Nizozemské východní Indii ( dnešní Indonésie ) a roku 1940 dosáhl hodnosti kontraadmirála. Zároveň se stal vrchním velitelem tohoto loďstva.

Tváří v tvář japonské invazi do Nizozemské východní Indie byla počátkem roku 1942 vytvořena kombinovaná americko – britsko – nizozemsko – australská flotila ( ABDA ), jejímž velitelem byl počátkem roku 1942 jmenován kontraadmirál Doorman. Slabé a narychlo sestavené Doormanovo loďstvo mělo pouhých 13 lodí ( křižníků a torpédoborců ). Jeho nadřízený, britský generál sir Archibald Wavell, vydal rozkaz, aby se ABDA pokusila zabránit invazi mnohem silnější japonské flotily do Jávského moře. Během této prakticky sebevražedné operace ABDA sice potopila několik japonských lodí, ale invazi Japonců na Jávu zabránit nemohla.

Doorman sám zahynul, když byla jeho vlajková loď, lehký křižník De Ruyter zasažena torpédem z japonské ponorky a on v duchu staré námořnické tradice odmítl opustit svou loď se zraněnými a zmrzačenými námořníky, kteří již nemohli být evakuováni. V průběhu bitvy s Japonci ( 27. 2. 1942 ) došlo k epizodě, z níž se zrodila Doormanova legenda. Když byla v boji poškozena britská loď HMS Exter, zamířila do přístavu. Doorman, aby zachránil nedorozumění, vyslal pro ostatní lodě signál: „Všechny lodě následovat mě!“ Jednoduše nechtěl, aby někdo následoval poškozený Exter. Brzy nato se však jeho signál začal interpretovat jako „ Útočím všichni za mnou!“ jako výraz pohrdání smrtí v boji se silnějším nepřítelem. V této podobě jej přijal za své heslo nizozemský protinacistický odboj do konce 2. světové války.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt