Wilhelm Frick – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Wilhelm Frick 12. 3. 1877 – 16. 10. 1946

Wilhelm Frick.jpg

Wilhelm Frick se narodil roku 1877 v Alsenzu u Kaiserslauternu. Jako právoplatně odsouzený účastník Hitlerova neúspěšného pivního puče z roku 1923 unikl právník Frick uvězení na základě toho, že byl zvolen do Říšského sněmu. Tam se v roce 1928 stal šéfem frakce NSDAP. Dne 23. 1. 1930 byl jmenován prvním nacionálněsocialistickým ministrem, který zasedl v některé ze zemských vlád ( konkrétně to bylo v Durynsku ) a roku 1933 byl jako ministr vnitra členem prvního Hitlerova kabinetu. V této funkci byl hnací silou při podřizování jednotné linii, již prosazoval při glajchšaltování německých zemí, při tvorbě Řádu německých obcí a Norimberských zákonů.

Vedení policie mu však zůstalo odepřeno, takže co do vlivu záhy zaostal za Heinrichem Himmlerem, jemuž musel 24. 8. 1943 předat svůj úřad. I přes jeho klesající význam ho Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku 1. 10. 1946 odsoudil k trestu smrti provazem. Jako architekt policejního státu a jako činitel spoluodpovědný za teroristický systém koncentračních táborů spáchal zločiny proti lidskosti a jakožto příslušník nacionálněsocialistického vedení zločin proti míru. Wilhelm Frick byl popraven 16. 10. 1946.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt