Reinhard Heydrich, SS-Obergruppenführer – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Obergruppenführer Reinhard Heydrich 7. 3. 1904 – 4. 6. 1942

Heydrich.jpg

Heydrich byl člověkem mimořádných dovedností a talentu. Narodil se roku 1904 v Halle nad Sálou, jako syn zakladatele tamní konzervatoře. Hudební nadání zdědil po otci a uměl hrát na klavír jako špičkový umělec. Byl také jedinečně inteligentní, ovládal řadu sportů, například šerm, plavání a jachting. V roce 1922 vstoupil do námořnictva jako důstojnický kadet. Byl tehdy podřízeným admirála Canarise. V dubnu 1931 byl však obviněn z nečestného jednání vůči jedné mladé ženě, která ho obvinila, že ji přivedl do jiného stavu. Heydrich byl postaven před čestný soud, kterému předsedal Canaris. Soud ho shledal vinným a rozhodl o jeho propuštění ze služby u námořnictva. Heydrich se poté seznámil s Linou von Ostenovou, která ho přivedla k nacismu. V roce 1931 vstoupil do NSDAP. Heydrichovi mimořádné organizační schopnosti, jeho vytrvalost, hluboký antisemitismus a nordický vzhled byly mimořádné devizy a jeho okolí se o nich mělo brzy dozvědět.

Heinrich Himmler měl možná perverzní pocit, že Heydrichův strach, že by mohl být považován za Žida nebo částečného Žida, bude možné využít k ovládnutí tohoto nadaného podřízeného. Heydrichův původ byl z pohledu SS sporný. V Lexikonu hudby a hudebníků bylo uvedeno, že Heydrichův otec se ve skutečnosti jmenoval Süss, což bylo typické židovské jméno. Pozdější zkoumání ukázalo, že Heydrichova rodina ve skutečnosti židovská nebyla, Heydrich sám si však nebyl jistý a zašel dokonce tak daleko, že z náhrobního kamene své matky nechal odstranit jméno Sára. 5. prosince 1931 se Heydrich stal členem SS. Po krátkém pobytu v Hnědém domě se rozhodl kancelář SD umístit na jiném místě, dále od zvědavých očí. Tehdy začal Heydrichův strmý mocenský vzestup, který vyvrcholil postem druhého nejmocnějšího muže v rámci RSHA. V roce 1941 se stal velitelem SD, měl za sebou realizaci četných špionážních operací, stal se velitelem bezpečnostní policie SS a zorganizoval jednotky Einsatzgruppen. V červenci 1941 Hermann Göring Heydricha vyzval k předložení všeobecného plánu na konečné řešení židovské otázky. Heydrich vlastnoručně napsal protokol, schválený konferencí ve Wannsee v lednu 1942, který v letech 1942 – 1944 vedl k systematickému vraždění evropských Židů ve vyhlazovacích táborech.

V září 1941 byl Heydrich ustanoven do funkce zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy, jako nástupce von Neuratha. Tato funkce měla být možná odměnou za jeho úsilí, v každém případě byla výrazem uznání jeho talentu. Heydrichova správa území protektorátu byla mistrná. Počáteční brutalitu vyměnil za politiku biče a cukru. Výkonnost protektorátního průmyslu se zvýšila. Produktivitu dělníků Heydrich motivoval vyhlídkou na získání dodatečných potravinových lístků. Poselství Heydrichovy správy bylo jednoznačné. Lidé měli spolupracovat, aby jim bylo lépe, kdyby byli proti, měli zahynout.

Plán na zabití Reinharda Heydricha vznikl v Londýně. Existují mnohé spekulace, proč se terčem atentátu jako jediný z významných představitelů nacistického režimu stal právě Heydrich. Rozhodnutí o jeho zabití přijala britská vláda v souladu s politickými cíli, které sledovala v Československu. Londýn si uvědomoval, že odvetná opatření, která budou po atentátu následovat, naruší vztahy obyvatelstva českých zemí a německých vládců. Londýn se obával, že by se politika, která se Němcům do té doby v protektorátu osvědčovala, mohla uplatnit i v jiných okupovaných zemích.

Koncem roku 1941 byla z Anglie letecky přepravena skupina československých výsadkářů, která seskočila nedaleko Prahy. Dne 27. května 1942 tito vojáci zaútočili. Heydrich si ve své nadřazenosti nepřipouštěl, že by ho mohl někdo napadnout a do své pražské kanceláře jezdil každý den stejnou cestou v kabrioletu se staženou střechou. Před jednou zatáčkou v pražských Kobylisích před jeho vůz vstoupil muž se samopalem. Heydrich nařídil řidiči zastavit a postavil se ve voze, s pistolí v ruce. Gabčíkův samopal nevystřelil, další útočník, Kubiš, však na Heydrichovo auto vrhl nálož. Výbuch zasáhl bok vozidla. Heydricha poranily kovové střepiny, do ran se mu zanesly útržky z výplně sedadla automobilu. Protektor zemřel v bolestech 4. června v pražské nemocnici Na Bulovce. Heydrichova rakev byla vystavena na hlavním nádvoří Pražského hradu. Dne 8. června 1942, v 15:00, byla Heydrichova rakev vystavena na nádvoří říšského kancléřství v Berlíně, připravená na státní pohřeb. Hitler Heydrichovi udělil Německý řád, nejvyšší státní a stranické vyznamenání. Heydrich představoval nacistický ideál. Byl bezcitný, nelítostný, lstivý. Vědělo se o něm například, že shromažďoval informace o všech význačných nacistech. Jeho smrt přinesla mnohým úlevu.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt