Kurt Daulege, SS-Obergruppenführer und Generaloberst der Polizei – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Obergruppenführer und Generaloberst der Polizei Kurt Daluege 15. 9. 1897 – 23. 10. 1946

Kurt Deluege.jpg

Daluege se narodil v Kreuzbergu v Horním Slezsku v roce 1897. Během 1. světové války byl několikrát zraněn. Byl kvalifikovaným inženýrem, studoval na berlínské technické vysoké škole, inženýrský diplom získal po složení závěrečných zkoušek v roce 1923. Pracoval jako technický kontrolor při stavbách kanálů a tramvajových tratí, později se stal technickým asistentem pruského ministerstva zemědělství. V letech 1927 – 1933 Daluege pracoval jako inženýr berlínské společnosti pro odvoz odpadků. Z politického hlediska se od konce 1. světové války úspěšně zapojoval do činnosti různých skupin pravicových radikálů. Dařilo se mu především u NSDAP, kde dosáhl vedoucí funkce. V roce 1922 vstoupil do jednotky Freikorps Rossbach. Když byla zakázána strana  Grossdeutsche Arbeitpartei, stal se členem SNDAP. Po legalizaci NSDAP a organizaci SA povýšil na zástupce župního vedoucího velitele první jednotky SA v Berlíně.

Poté co byla v roce 1924 SA znovu zakázána, stal se zakladatelem a vůdcem organizace Frontbanns – Nord. Koncem roku 1928 Daluege opustil berlínskou SA a vstoupil do SS. Dne 25. července 1930 byl povýšen do hodnosti SS – Oberführera, poté 1. července 1932 povýšil na SS – Gruppenführera. Až do srpna zůstal vedoucím SS – Gruppe Ost. Od 24. dubna 1933 až do jeho rozpuštění byl členem pruského zemského sněmu jako odborník z koaliční NSDAP na policejní záležitosti. Od 12. listopadu 1933 byl poslancem, v červnu 1933 byl zvolen pruským státním radou. 30. ledna 1933, v den kdy se nacionální socialisté chopili moci, Daluege převzal funkci komisaře zvláštního určení na pruském ministerstvu vnitra. Do této funkce byl jmenován díky Hermannu Göringovi. Časem byl povýšen na velitele všech policejních informátorů. 11. května 1933 převzal funkci velitele pruské policie a současně se stal ministerským ředitelem.

Dne 15. září 1933 byl Daluege povýšen na generálporučíka pruské zemské policie. O dva měsíce později převzal velení policejního oddělení na říšském ministerstvu vnitra. Ve stejném měsíci povýšil do hodnosti SS – Obergruppenführera. V červnu 1936 byl jmenován na post velitele pořádkové policie v nově vytvořeném hlavním úřadu pořádkové policie. 17. června 1936 povýšil na generála pořádkové policie. Dne 20. dubna 1942 povýšil do hodnosti Generaloberst der Ordnungpolizei und SS – Obergruppenführer a stal se tak jediným policejním důstojníkem s touto hodností. Reinhard Heydrich neměl Daluega právě v lásce a škodolibě jej přezdíval Dummi – Dummi ( blbeček ). Je proto ironií, že na postu zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy ho vystřídal právě Daluege, který do úřadu nastoupil 30. května 1942. Funkci zastával až do 14. října 1943. Daluege řídil mnohé represálie, vraždění a věznění, které následovaly po atentátu na Heydricha. Od léta 1943 jej stíhaly trvalé zdravotní problémy. Po válce byl Daluege Československem obviněn z válečných zločinů a odsouzen k smrti. Vzhledem ke svému podlomenému zdraví téměř nevnímal, že jde na popravu. 23. října 1946 byl v Praze oběšen.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt