Oswald Pohl, SS-Obergruppenführer und General der waffen-SS – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Obergruppenführer und General der Waffen – SS und Polizei Oswald Pohl 30. 6. 1892 – 8. 6. 1951

SS - Obergruppenführer Oswald Pohl.JPG

Oswald Pohl se narodil roku 1892. V roce 1921 vstoupil do námořnictva, kde hodlal udělat kariéru úředníka. V dubnu 1918 se stal námořním pokladníkem. Po skončení 1. světové války ukončil studium práv na univerzitě v Kielu. V roce 1920 opustil německé námořnictvo a vstoupil do Freikorpsu Loewenfeld v Horním Slezsku a Porúří. V létě 1923 se stal členem organizace Uwe Jens Lornsen Volksbund, maskované NSDAP. Roku 1929 se stal právoplatným členem NSDAP a zúčastnil se místních voleb v Kielu. V letech 1929 – 1931 byl Pohl místním skupinovým velitelem a vedoucím SA ve Swinemünde. V roce 1932 se vrátil do Kielu, kde založil městský parlament a námořnickou SA.

V květnu 1933 se Pohl setkal s Heinrichem Himmlerem. Po počátečním váhání přijal nabídku vybudovat správní úřad SS. Od té doby zažíval prudký kariérní vzestup. 1. února 1934 vstoupil do SS a obdržel hodnost Standartenführera. Poté, co se do Pohlovy pravomoci dostaly jednotky SS – Verfügungstruppen a SS – Totenkopfverbände, povýšil 1. června 1935 do funkce správního vedoucího a správce říšské pokladny SS. Dne 20. dubna 1939 se stal vedoucím samostatného hlavního úřadu. V červnu byl jmenován ministerským ředitelem a vedoucím hlavního úřadu pro ekonomickou správu a výstavbu na ministerstvu vnitra.

Pohl byl expertem na navrhování administrativních schémat. Pro SS vypracoval řadu ekonomických projektů. Dodnes nejsou známy všechny jejich podrobnosti. V roce 1945 patřilo SS přes 40 společností se 150 firmami a továrnami. Podnikání SS bylo velmi různorodé, patřily jim potravinářské podniky, textilní, zemědělské podniky, lesy, obchodní sítě, kamenolomy a pozemky. Pohlův úřad hospodářské správy WVHA rovněž kontroloval všechny koncentrační tábory. To bylo také hlavním důvodem, proč byl Pohl americkým vojenským tribunálem číslo IV v Norimberku obviněn. Byl odsouzen k smrti a 8. června 1951 v Landsbergu oběšen.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt