Karl Hermann Frank, SS-Obergruppenführer – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

SS – Obergruppenführer Karl Hermann Frank 24. 1. 1898 – 22. 5. 1946

Karl Hermann Frank.jpg

Karl Hermann Frank se narodil v roce 1898 v Karlových Varech v tehdejším Rakousku – Uhersku. Vyučil se knihovníkem. Od roku 1933 působil jako Henleinův šéf propagandy. V roce 1935 byl zvolen za Sudetoněmeckou stranu do pražského Národního shromáždění a po připojení Sudet k Říši roku 1938 se stal zástupcem župního vedoucího. Za Protektorátu byl od roku 1939 státním tajemníkem říšského protektora a jako jeden z činitelů zodpovědných za likvidaci Lidic prokázal svou kvalifikaci brutálního utlačovatele.

Od roku 1943 byl jako takzvaný státní ministr skutečným držitelem moci v Praze, usiloval o zostřené pronásledování Židů a s nemilosrdnou tvrdostí vystupoval proti každému národnímu vznětu či dokonce vzdoru Čechů. Američané ho po skončení 2. světové války vydali zpět do Československa, kde byl Karl Hermann Frank souzen a odsouzen k trestu smrti provazem. Dne 22. 5. 1946 byl rozsudek vykonán a Frank byl oběšen na dvoře pankrácké věznice.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt