Richard Walther Darré – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Richard Walther Darré 14. 7. 1895 – 5. 9. 1953

Richard Walther Darré.jpg

Richard Walther Darré se narodil roku 1895 v Belgranu u Buenos Aires v Argentině. Ještě předtím než zemědělský inženýr Darré vstoupil v roce 1930 do NSDAP, zapůsobil na její programové zásady knihami Rolnictvo jako životadárné zřídlo nordické rasy ( vydaná v roce 1928 ) a Nová šlechta z krve a půdy ( vydaná roku 1930 ). Volal v nich po odvratu od městského způsobu života a naopak po odchovu nového šlechtického rolnictva. Po vstupu do NSDAP se Darré stal Hitlerovým agrárněpolitickým poradcem a formuloval agrární program, vydaný 6. 3. 1930.

V roce 1931 povýšil na vedoucího rasového referátu SS – od roku 1935 to byl Hlavní úřad rasový a osidlovací ( RuSSHA ), v roce 1933 nahradil Hugenberga ve funkci ministra zemědělství. Roku 1934 se jako vůdce říšského rolnictva stal šéfem Říšského stavu živitelského, pod jehož střechou podřizoval všechny zemědělské svazy jednotné linii. Darrého agrární romantismus však záhy přestal zapadat do plánů na rozšiřování výroby za každou cenu, takže byl v roce 1938 zbaven funkce šéfa RuSSHA a roku 1942 přišel o ministerské křeslo. V roce 1949 byl Darré v procesu s úředníky z Wilhelmstrasse odsouzen k sedmi rokům vězení, tam ale strávil pouhý jeden rok, než byl propuštěn. Richard Walther Darré zemřel v Mnichově v roce 1953.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt