Günther Hans von Kluge, Polní maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

 Polní maršál Günther Hans von Kluge 30. 10. 1882 – 19. 8. 1944

Günther Hans von Kluge se narodil v Poznani roku 1882 a do armády vstoupil jako dělostřelecký důstojník. Během 1. světové války sloužil u tohoto druhu vojsk, ale také se učil létat. Díky tomu vždycky chápal význam letectva v moderní válce. Kluge zůstal po porážce Německa v 1. světové válce v armádě. V říjnu 1935 dosáhl hodnosti generálporučíka a velel VI. sboru. Jeho velení podléhaly dvě pěší divize a jedno příhraniční velitelství. O rok později jeho sbor obdržel jednu další divizi a on sám byl povýšen do nejvyšší generálské hodnosti.

Kluge zůstal u VI. sboru až do čistek po pádu vrchního velitele armády Fritsche, kdy svoje postavení ztratil. Byl však později povolán zpět a v lednu 1939 velel 6. skupině armád v Hannoveru, kde mu podléhaly tři sbory. Během útoku na Polsko a Francii velel 4. armádě a za svou činnost byl 19. července 1940 povýšen na polního maršála. Kluge velel 4. armádě opět v červnu 1941 při útoku na Sovětský svaz a v listopadu a v prosinci téhož roku byl bezprostředně spjat s těžkými boji u Moskvy. Roku 1942 byl ustanoven velitelem skupiny armád Střed a postavení, která jeho vojska zaujala, se až do roku 1944 vždy ukázala jako dobrá obrana proti všem ruským útokům.

Adolf Hitler Klugeho 7. července 1944 pověřil nevděčnou funkcí, kterou do té doby zastával Rundstedt, vrchní velitel na západní frontě. Hitler zakázal jakýkoliv další ústup a tak se pod jeho dohledem Kluge snažil tímto hloupým rozkazem řídit, avšak již 17. srpna byl z funkce odvolán a nahrazen Modelem. Den nato spáchal Kluge sebevraždu požitím jedu, protože byl zasvěcen do červencového spiknutí, i když se jej přímo nezúčastnil. Kluge, známý jako chytrý Hans, byl skvělý štábní důstojník.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt