Erich von Lewinski von Manstein, Polní maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

 Polní maršál Erich von Lewinski von Manstein 24. 11. 1887 – 10. 6. 1973

Erich von Lewinski von Manstein se narodil 24. listopadu 1887 v Berlíně. Za 1. světové války sloužil v hodnosti poručíka, později kapitána v různých štábních funkcích na západní i východní frontě. Po válce zůstal Manstein v armádě a v roce 1921 velel v hodnosti kapitána 6. rotě 5. pluku myslivců. V roce 1927 byl povýšen na majora. V roce 1939 dosáhl generálské hodnosti a pracoval jako štábní důstojník. Hitlerovu pozornost upoutal odvážným plánem Srp. Při uskutečnění tohoto plánu v květnu 1940 jeho autor velel při průchodu Ardenami vynikajícím způsobem pěšímu sboru. Od září 1941 do listopadu 1942 velel Manstein 11. armádě a za dobytí Sevastopolu byl povýšen na polního maršála.

Mezi 28. listopadem a 14. únorem 1943 velel skupině armád Don, které svěřili beznadějný úkol probít se k 6. armádě obklíčené u Stalingradu. Poté se stal velitelem skupiny armád Jih, kde setrval do 30. března 1944. V tomto období dosáhl významného taktického úspěchu znovudobytím Charkova a zúčastnil se též neúspěšné bitvy u Kurska. Po Kursku uskutečnil řadu mistrovských ústupových manévrů, zejména k Dněpru. V té době již Adolf Hitler Mansteinovi nedůvěřoval, protože si svými realistickými požadavky na ústup u Hitlera vysloužil odsouzení coby „nočníkový stratég“.

Po jeho odvolání a nahrazení Modelem žil Manstein po zbytek války ve výslužbě. V únoru 1950 byl britským soudem odsouzen k 18 letům vězení, ale rozsudek byl později změněn na 12 let. Propuštěn byl 6. května 1953. Lidell Hart o Mansteinovi řekl, že byl mužem, v němž se snoubily moderní myšlenky manévrového boje s mistrovstvím technického detailu a s výraznou schopností útočit. Všichni, kdo pod jeho velením sloužili, mu také prokazovali oddanost a velmi si jej vážili.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt