Oscar Schindler – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Oscar Schindler 28. 4. 1908 – 9. 10. 1974

Oskar Schindler.jpg

Oscar Schindler se narodil roku 1908 ve Svitavách v tehdejším Rakousku – Uhersku. Mladý sudetoněmecký podnikatel a Henleinův přívrženec se chopil příznivé příležitosti. V roce 1939 získal v Krakově za minimální cenu dva zabavené židovské podniky na výrobu a prodej domácích potřeb. Díky vynikajícím vztahům s nacistickými okupačními úřady a SS se mu jeho židovské zaměstnance podařilo uchránit před deportací, roku 1943 ovšem už nikoliv před odesláním do koncentračního tábora Krakov – Plaszow, jehož komandant Göth proslul jako sadista. Schindler však dosáhl toho, že v areálu jeho firmy byla zřízena pobočka tábora a tak „své“ Židy zachránil podruhé.

Když se blížila Rudá armáda, ocitli se opět v nebezpečí, ale Schindler dostal povolení přeložit svůj podnik do Brněnce, nedaleko svého rodiště v okupovaném Československu a židovské pracovní síly, 800 mužů a 300 žen, které musely být jmenovitě uvedeny na zvláštním seznamu, směl vzít s sebou. Tím je Schindler zachránil potřetí. To všechno umožnilo jen podplácení a bratříčkování s mocipány, kteří Schindlera dokonce dvakrát uvěznili, ale pak se vždycky dali přesvědčit, že jeho aktivity mají zanedbatelnou důležitost z hlediska válečného. Zachránění Židé ho po válce podporovali, v Izraeli se mu dostalo vysokých poct a je tam i pohřben. Oscar Schindler zemřel v roce 1974 v Hildesheimu.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt