Günther Prien, korvetní kapitán – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Korvetní kapitán Günther Prien 16. 1. 1908 – 7. 3. 1941

Kapitánporučík Günter Prien.jpg

Günther Prien se narodil v roce 1908 v Osterfeldu. V prvních dvou letech války působil jako velitel ponorek a stal se německým národním hrdinou. Jako velitel ponorky U – 47 dostal od admirála Karla Dönitze rozkaz naplánovat a provést útok na kotviště britského Domácího loďstva ve Scapa Flow ve Skotsku.

Brzy ráno 14. října 1939 pronikla Prienova ponorka po strastiplné a nesmírně nebezpečné cestě úzkou přístupovou cestou do kotviště. Většina plavidel sice předtím odplula do Loch Ewe, přesto se však Prienovi podařilo potopit bitevní loď HMS Royal Oak i s posádkou čítající 833 mužů. K tomu došlo pouhých šest týdnů po vstupu Velké Británie do války, a ačkoli akce narušila bojovou morálku, vedla zároveň k přísnější ostraze kotviště, jíž bylo nanejvýš zapotřebí.

Poté Prien se svojí posádkou bojoval v Atlantském oceánu a v průlivu La Manche. Dne 7. března 1941 potopil ponorku U – 47 i s celou posádkou britský torpédoborec Wolverine. Kromě bitevní lodi HMS Royal Oak potopil Günther Prien ještě dalších 32 obchodních lodí o celkové tonáži 172 515 brt. Zpráva o Prienově smrti se z důvodu jeho nesmírné popularity po dlouhou dobu tajila.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt