Joseph Goebbels – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Joseph Goebbels 29. 10. 1897 – 1. 5. 1945

Joseph Goebbels se narodil v roce 1897 v Rheydtu. Dr. Paul Joseph Goebbels byl jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec, říšský ministr propagandy, zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den. Goebbels byl znám svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem.

Doktorský titul získal v roce 1921 na univerzitě v Heidelbergu na základě doktorské práce o romantickém dramatu z 18. století, poté pracoval jako novinář a později jako bankovní úředník a vyvolávač na akciové burze. Rovněž psal romány a divadelní hry, ale nakladatelé je odmítali. Do styku s nacistickou stranou přišel poprvé v roce 1923 během francouzské okupace Porúří a roku 1924 se stal jejím členem. Byl jmenován Gauleiterem ( místním vůdcem strany – župním vedoucím ) za Berlín. V této pozici plně uplatnil své schopnosti propagandisty v boji proti místním socialistickým a komunistickým stranám pomocí nacistických novin a polovojenských oddílů SA. Do roku 1928 vystoupal ve stranických řadách mezi ty nejpřednější členy NSDAP.

Po převzetí moci nacisty v lednu 1933, byl jmenován ministrem propagandy. Jedním z jeho prvních činů byl příkaz k pálení knih židovských a protinacistických autorů na náměstí Bebelplatz a pokračoval získáním plné moci nad veškerými informačními výstupy v Německu. Po jeho jmenování zesílily útoky proti německým Židům, které ještě dále přitvrdily a kulminovaly za tzv. „Křišťálové noci“ v roce 1938, prvního neomezeného pogromu, který nacisté rozpoutali. Jako jeden z prvních a nejzapálenějších zastánců války dělal vše, co bylo v jeho moci, aby připravil německý národ na vojenský konflikt velkého rozsahu. Během 2. světové války zvyšoval svou moc a vliv pomocí proměnlivých spojenectví s jinými nacistickými pohlaváry. Koncem roku 1943 se válka stala pro mocnosti Osy katastrofou, ale to Goebbelse jen pobídlo k zintenzivnění propagandy apelem na německý národ, aby přijal myšlenku totální války a totální mobilizace. Goebbels zůstal s Adolfem Hitlerem až do samého konce v Berlíně a po vůdcově sebevraždě zastával místo posledního kancléře Třetí říše. Ve svých posledních hodinách dovolil své ženě Magdě zabít jejich šest malých dětí. Krátce poté Goebbels a jeho žena spáchali sebevraždu.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt