Hjamlar Schacht – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Hjalmar Schacht 22. 1. 1877 – 3. 6. 1970

Hjalmar Schacht.jpg

Hjalmar Schacht se narodil roku 1877 v Tingeleffu v severním Šlesvicku. Velký respekt a zásluhy si získal tento bankéř v boji proti inflaci. V listopadu 1923 byl ustanoven říšským komisařem pro měnu a následující měsíc prezidentem Říšské banky. Pomocí rentové marky se mu podařilo stabilizovat německou měnu a následujícího roku uspěl ve vyjednávání snesitelnějších podmínek válečných reparací, které Německo muselo splácet po prohrané 1. světové válce. Politicky Schacht inklinoval zprvu k liberálům ( roku 1918 spoluzakládal DDP ), později však zaujímal stále výrazněji konzervativní pozice. To se projevilo mimo jiné tím, že v roce 1926 vystoupil z DDP.

Byl jedním z těch, kdo pomáhali uvádět Hitlera do průmyslových a finančních kruhů. Finanční expert, jenž se roku 1930 vzdal svého místa v Říšské bance, se tohoto úřadu po uchopení moci nacisty opět ujal a v roce 1935 se navíc stal říšským ministrem hospodářství a generálním zmocněncem pro válečné hospodářství. Schacht tak získal klíčovou roli v německém zbrojení, stále častěji se však dostával do konfliktu s Hermannem Göringem a jeho hospodářsko – politickým avanturismem a do roku 1939 se všech svých funkcí postupně vzdal. Až do roku 1943 byl ministrem bez portfeje. Po atentátu na Hitlera 20. července 1944 upadl v podezření a až do konce války byl internován. V Norimberském procesu s hlavními válečnými zločinci byl osvobozen. Hjalmar Schacht zemřel v červnu 1970 v Mnichově.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt