Hans Jeschonnek, generálplukovník – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálplukovník Hans Jeschonnek 9. 4. 1899 – 19. 8. 1943

Generálplukovník Hans Jeschonnek.jpg

Hans Jeschonnek se narodil roku 1899 v Hohensalzu. V letech 1939 – 1943 působil jako náčelník generálního štábu letectva. Za 1. světové války se stal leteckým esem a Hermann Göring si ho později vybral, aby mu pomohl při budování tehdy ještě tajné Luftwaffe. Jeschonnek byl neobyčejně pracovitý a snažil se dokázat vysokou hodnotu letectva. V květnu 1940 vyústila rivalita mezi Luftwaffe a pozemní armádou ve vážnou chybu. Adolf Hitler dal Luftwaffe na Göringovo ujištění volnou rukou při zničení obklíčených britských a francouzských vojsk u Dunkerque. Ta však poprvé od zahájení války ztratila nad přístavem neomezenou vzdušnou nadvládu a navíc nedokázala spojeneckým jednotkám překazit naloďování jejich jednotek. Než se znovu daly do pohybu německé tankové kolony, byla operace Dynamo ( evakuace Britského expedičního sboru ) v plném proudu.

I když Luftwaffe způsobila britským lodím těžké ztráty potopením desítek plavidel, evakuace byla úspěšná. Za toto fiasko zodpovídali Göring a Jeschonnek. Ten se později dostával do stále častějších sporů s Erhardem Milchem, avšak Hitler většinou stranil Jeschonnekovi. Po zahájení spojenecké letecké ofenzívy se zvyšoval tlak na Jeschonneka, aby letectvo účinněji bránilo německý vzdušný prostor. Jeschonnek nebyl zvyklý plánovat defenzivní operace a jeho stíhací piloti se často dostavovali na místa bojů pozdě a stále častěji v početní a technické nevýhodě, takže již nemohli spojeneckým bombardérům v náletech zabránit.

Také Hermann Göring ztratil v Jeschonnekovi důvěru, činil ho za situaci odpovědným ( ostatně jako vždy se snažil svou vinu svalit na někoho jiného ) a jen zřídkakdy se s ním radil. Situace se pro Jeschonneka stala neudržitelnou po spojeneckém náletu na vývojové středisko v Peenemünde 18. srpna 1943. Jeschonnek se nechal oklamat několika britskými letouny, které v rámci diverzní akce zamířily nad Berlín, a v důsledku zmatků v německém velení došlo k těžkým ztrátám vlastních nočních stíhacích letounů, na které spustila palbu protiletadlová obrana. Část stíhačů byla sestřelena jinými německými piloty a velká část havarovala při chaotických přistáváních na přeplněných letištích. Po této blamáži se generálplukovník Hans Jeschonnek následujícího dne zastřelil.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt