Walther Warlimont, generálmajor – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálmajor Walther Warlimont 3. 10. 1894 – 9. 10. 1976

Warlimont.jpg

Warlimont se narodil v roce 1894 v Osnabrücku. Od září 1939 do září 1944 zastával funkci zástupce náčelníka operačního štábu OKW ( Oberkommando der Wehrmacht ) pod velením generála Alfreda Jodla. Jeho význam spočívá v tom, že po skončení války popsal činnost a fungování Hitlerova hlavního stanu. Jako bezprostřední pozorovatel a účastník důležitého válečného rozhodování podal neocenitelné svědectví.

V 1. světové válce sloužil jako důstojník, zúčastnil se španělské občanské války a v září 1938 byl jmenován náčelníkem sekce pro národní obranu ( generálního štábu ) OKW. V následujícím roce byl povýšen na zástupce náčelníka operačního štábu. Při výbuchu von Stauffenbergovy bomby v Hitlerově Vlčím doupěti v Rastenburgu, byl Warlimont 20. července 1944 pouhých několik metrů od Hitlera, ale stejně jako Vůdce utrpěl jen lehké zranění. Přesto pokračoval v práci až do září 1944, kdy se opožděně na následky zranění zhroutil a zbytek války strávil v pracovní neschopnosti. Generálmajor Walther Warlimont zemřel v roce 1976 v Kreuthu.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt