Henning von Treskow, generálmajor – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálmajor Henning von Treskow 10. 1. 1901 – 21. 7. 1944

Tresckow.jpg

Henning von Treskow se narodil v roce 1901 v Magdeburku. Vystudoval gymnázium v Goslaru. Od 1. září 1939 působil u 228. pěší divize, poté od června 1941 do července 1943 u skupiny armád Střed. V listopadu 1943 byl jmenován náčelníkem štábu 2. armády. V březnu 1943, kdy působil na východní frontě jako náčelník štábu u polního maršála Klugeho, se von Treskowovi a Fabianu von Schlabrendorffovi podařilo při jedné z Hitlerových ojedinělých návštěv ruské fronty propašovat na palubu jeho letadla bombu. Ta však nevybuchla a Hitler se v pořádku vrátil. Von Schlabrendorffovi se podařilo balíček s bombou opět odnést, takže se na spiknutí nepřišlo.

Poté sehrál von Treskow vedoucí roli při vypracování plánu operace Valkýra. Podle tohoto plánu měla být zmobilizována vojenská protihitlerovská opozice a po atentátu na Hitlera měla být sestavena společná vojensko – civilní vláda. Ani tento pokus o atentát, který se uskutečnil 20. července 1944, se nezdařil, a když se von Treskow o nezdaru dozvěděl, spáchal sebevraždu ( vběhl do ruské palby ).

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt