Kurt Student, generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generál Kurt Student 19. 5. 1890 – 1. 7. 1978

Generál Kurt Student.jpg

Kurt Student se narodil roku 1890 v Birkholzu v Brandenbursku. V roce 1910 vstoupil do císařské německé armády jako důstojnický čekatel. Původně byl zařazen u lehké pěchoty ( myslivců ), ale v roce 1913 prodělal letecký výcvik a za 1. světové války sloužil na východní, ale hlavně na západní frontě u stíhacího letectva. V meziválečném období se snažil udržovat německé letectvo na moderní technické úrovni. Pracoval ve vojenském výzkumu a vývoji, a protože Versailleská smlouva Německu zakazovala vojenské letectvo, věnoval se dovoleným vojenským kluzákům. Při účasti na leteckých manévrech Rudé armády se setkal s myšlenkou výsadkových operací. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byl přeřazen do původně utajované Luftwaffe a po vypovězení Versailleské smlouvy roku 1935 se stal šéfem výcviku. V červenci 1938 byl jmenován velitelem první německé divize leteckých výsadkových jednotek ( 7. Flieger Division ).

K prvnímu vojenskému nasazení Studentových vojáků došlo při bleskové válce na západě v květnu 1940, kdy dobyli belgickou pevnost Eben – Emael. Během následující bitvy o Rotterdam v Nizozemsku byl Student omylem zasažen do hlavy jedním příslušníkem pluku Leibstandarte SS Adolf Hitler a na osm měsíců vyřazen z války. V lednu 1941 se stal velitelem XI. leteckého sboru a v květnu řídil leteckou invazi na Krétu. Je známo, že počátkem roku 1941 navrhl plán operace Kathleen, obdobnou operaci k obsazení Severního Irska, ale Hermann Göring mu doporučil, aby se věnoval spíše operaci Felix ( dobytí Gibraltaru ). Kréta byla sice dobyta, ale rozsah ztrát měl za následek, že Hitler tento druh operací definitivně zakázal. Jako dočasný velitel Kréty vydal Student ihned po spojenecké kapitulaci 31. května 1941 rozkaz o brutálních represáliích proti místnímu obyvatelstvu.

Ani operace Herkules, invaze na Maltu, kterou generál Student plánoval, se nikdy neuskutečnila. Zato okázalým úspěchem skončila v roce 1943 operace Eiche, neboli osvobození sesazeného italského diktátora Benita Mussoliniho, jenž byl internován v hotelu na vrcholu hory Gran Sasso. Naplánoval ji na Studentův rozkaz major Harald Mors. Speciální paradesantní jednotka spolu s proslulým komandem SS Otto Skorzenyho přistála na Gran Sassu v kluzácích a letadle s krátkou startovací dráhou Fieseler Fi 156 Storch. Ve zbývajících letech války Student sloužil nejprve v Itálii a pak na západní frontě. Při obraně Normandie velel 1. parašutistické armádě, která se později zúčastnila odražení spojenecké operace Market Garden u Arnhemu v Nizozemí. Nakonec byl roku 1945 přeložen na východní frontu do Meklenburska, kde ho v dubnu zajala britská armáda. Z britského zajetí byl propuštěn v roce 1948.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt