Fritz Todt – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Fritz Todt 4. 9. 1891 – 8. 2. 1942

Fritz Todt.jpg

Fritz Todt se narodil roku 1891 v Pfozheimu. Inženýr podzemních a vodních staveb Todt vstoupil do NSDAP 5. 1. 1922, ve straně byl exponentem jejího levého křídla. V roce 1931 obhájil diplomovou práci na téma Zdroje nedostatků při stavbě silničních povrchů z dehtu a asfaltu. Na základě toho si jej všiml Adolf Hitler a 5. 7. 1933 ho ustanovil generálním inspektorem německých silničních komunikací, tedy odpovědným i za výstavbu dálnic. Todt byl ve své činnosti úspěšný a to přinášelo stále nová pověření. Vedoucím hlavního úřadu pro techniku NSDAP ( jmenovaný v roce 1933 ), generálním zmocněncem pro řízení stavebnictví v rámci čtyřletého plánu      ( jmenovaný v prosinci 1938 ), šéfem organizace nesoucího jeho jméno ( Todtova organizace ), ministrem zbrojení a munice ( jmenovaný 17. 3. 1940 ), generálním inspektorem vodárenství a energetiky ( jmenovaný v roce 1941 ).

Přes tuto hojnost funkcí si Todt od strany udržoval určitý odstup. Své spolupracovníky si vybíral výlučně podle odborné zdatnosti a byli mezi nimi i vyslovení odpůrci režimu a technici s židovským příbuzenstvem, nacionálněsocialističtí pohlaváři na něj proto začali hledět skrz prsty, navíc nejpozději od podzimu 1941 s nevolí registrovali jeho kritické hodnocení válečné situace. Když Todt bezprostředně po návštěvě v Hitlerové hlavním stanu Wolfsschanze ( Vlčí doupě ) u Rasteburgu ve Východním Prusku přišel o život při letecké havárii, dlouho neutichaly pověsti o tom, že mu při tom bylo „pomoženo shůry“.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt